top of page

Výcvik

2023

Praha

 

Roční výcvik v procesově orientované psychologii aplikované v oblasti VŮDCOVSTVÍ.

Lektoři: Mgr. Stáňa Študentová Dipl. PW. & Mgr. Stanislav Háša, Ph.D., Dipl. PW. 
S radostí vám oznamujeme, že od ledna 2023 otevíráme nový běh ročního výcviku v procesově orientované psychologii. V rámci tohoto intenzivního programu budeme procesovou optikou zkoumat téma vůdcovství. Jednou z myšlenek za proces-orientovaným přístupem k vůdcovství je, že kultivace a žití naší nejhlubší přirozenosti je to, co napomáhá v uskutečňování našich vizí a v práci s druhými lidmi. Budeme společně zkoumat moudrost těla, učit se, jak snění a sny “organizují” nejen naše osobni životy ale také organizace a týmy, budeme se kontaktovat s vlastní osobní silou a mocí a učit se navigovat komplexitu vztahových dynamik a konfliktů. 

 

Program bude sestávat z 6 modulů:  

 

Modul 1: Jak sny mohou vést?  

13. – 14. ledna 2023  Tréninkové dny pro účastníky výcviku

15. ledna 2023           Jednodenní seminář pro účastníky výcviku a veřejnost

16. ledna 2023           Supervize peer skupin

Modul 2: Moudrost těla

10. – 11. března 2023  Tréninkové dny pro účastníky výcviku

12. března 2023           Jednodenní seminář pro účastníky výcviku a veřejnost

13. března 2023           Supervize peer skupin

Modul 3: Kreativní proces, procesová mysl a vůdcovství

19.-21. května 2023     Víkendový seminář pro účastníky výcviku a veřejnost

22. května 2023           Půldenní tréninkový den pro účastníky výcviku 

23. května 2023           Supervize peer skupin

 

Modul 4: Moc, rank a facilitace konfliktu

1.července 2023          Jednodenní seminář pro účastníky výcviku a veřejnost

2.-3. července 2023     Tréninkové dny pro účastníky výcviku

4. července 2023         Supervize peer skupin

 

Modul 5: Systém. Vnitřní vůdce a facilitátor skupiny / týmu 

9. září 2023                 Jednodenní seminář pro účastníky výcviku a veřejnost

10.-11. září 2023         Tréninkové dny pro účastníky výcviku

12. září 2023               Supervize peer skupin

 

Modul 6: Feedback a jeho dávání a přijímání. Závěr výcviku.

24.-26. listopadu 2023 

Program je koncipován jako ucelený výcvik v oblasti proces-orientovaného přístupu k vůdcovství a současně slouží jako brána do dlouhodobého výcviku proces-orientované práce. 

 

Přijímací proces bude probíhat na podzim 2022. Jeho podmínkou je účast alespoň na 1 veřejném semináři či workshopu. Účastí na workshopu či semináři se rámcově seznámíte s procesovou prací, získáte hlubší vhled do způsobu práce a vedení našeho tréninku a setkáte se jak s některými z učitelů, tak se studenty a širší komunitou okolo procesové práce. Věříme, že tato zkušenost napomůže v rozhodovaní se, zda výcvik je ten správný pro vás. 

 

Pokud byste měli zájem a dosud jste na žádném workshopů nebyli, 9. – 11. 09. 2022 bude veřejný workshop zaměřený na práci s kolektivním traumatem.

Veškeré detaily naleznete v podrobném letáku (nebo klikněte na Více...).

Přihlášku vč. příloh zašlete prosím elektronicky koordinátorům výcviku nejpozději do 11. listopadu 2022 emailem na vycvik@processwork.cz

Naše výcviky absolvovalo již více než 100 studentů.  
 
Chcete se přidat?

2021 – 2022

Praha

 

Základní výcvik v POP

Lektoři: Ivan Verný M. D. & Dipl. PW. & Anup Karia Dipl. PW. &
             Mgr. Stáňa Študentová Dipl. PW.

 

V červnu 2021 byl otevřen čtvrtý běh ročního základního výcviku v procesově orientované psychologii. Základní výcvik je příležitostí pro vlastní učení a hlubší seznámení se s procesovou prací a základními dovednostmi, které procesová práce využívá v aplikaci. Je to také příležitost k hlubšímu poznání sebe sama, své vnitřní rozmanitosti, svého mýtu a vztahů ve světě a ke světu. 

2019

Praha

 

Diplomový výcvik v POP 2019

(ukončení dle individuálních možností)

Lektoři: Ivan Verný M. D. & Dipl. PW. & Anup Karia Dipl. PW. &
             Mgr. Stáňa Študentová Dipl. PW.

 

V září 2019 otevíráme další Diplomový výcvik v Procesově orientované psychologii. Tento výcvik je pokračováním pro absolventy Základního výcviku a je zakončený mezinárodně uznávaným diplomem. Pro více informací nás prosím kontaktujte zde diploma@processwork.cz

2017 – 2018

Praha

 

Základní výcvik v POP

Lektoři: Ivan Verný M. D. & Dipl. PW. & Anup Karia Dipl. PW. &
             Mgr. Stáňa Študentová Dipl. PW.

 

Institut procesově orientované práce (IPOP) v České republice už potřetí v řadě nabízí základní výcvik v Procesově orientované psychologii (POP) známé také jako procesová práce. Tento kurz je postaven na mnohaleté zkušenosti s výzkumem, aplikací a s výcviky pořádanými v rámci mezinárodní asociace IAPOP (International Association of Process Oriented Psychology) a je veden třemi zkušenými učiteli procesové práce: Ivan Verný je členem fakulty v FG POP Švýcarsko,

Stáňa Študentová a Anup Karia jsou členy fakulty v RSPOP UK Velká Británie.

Na základní výcvik je možné navázat dalšími stupni POP vzdělávání.

2014 – 2015

roční výcvik

Facilitace skupinových procesů

práce se skupinami v různorodém prostředí

Lektoři: Anup Karia Dipl. PW. & Mgr. Stáňa Študentová Dipl. PW.

 

Druhý běh facilitačního výcviku začal v srpnu 2014. Skupina 24 studentů se postupně sejde na 4 modulech. Pokud Vás zajímá toto téma a rádi byste byli

v budoucnu informováni o dalších aktivitách, kontaktujte nás.

 

 

2014 – . . .

Praha

 

Diplomový výcvik v POP 2014

(ukončení dle individuálních možností)

Lektoři: Ivan Verný M. D. & Dipl. PW. & Anup Karia Dipl. PW. &
             Mgr. Stáňa Študentová Dipl. PW.

 

Institut procesově orientované práce (IPOP) v roce 2014 s potěšením otevřel Diplomový výcvik v Procesově orientované psychologii. Tento výcvik je pokračováním Základního výcviku a je zakončený mezinárodně uznávaným diplomem. Je veden třemi hlavními učiteli procesové práce – Ivanem Verným

(člen švýcarského Institut für Prozessarbeit), Stáňou Študentovou a Anupem Kariou (členové britské RSPOP UK) a hostujícími lektory z dalších center Procesové práce.

 

2014 – 2015

Praha

 

Základní výcvik v POP

Lektoři: Ivan Verný M. D. & Dipl. PW. & Anup Karia Dipl. PW. &
             Mgr. Stáňa Študentová Dipl. PW.

 

V červnu 2014 jsme zahájili druhý Základní výcvik v Procesově orientované psychologii (POP) známé také jako procesová práce. Výcvik byl veden třemi hlavními učiteli procesové práce – Ivanem Verným (člen švýcarského Institut für Prozessarbeit), Stáňou Študentovou a Anupem Kariou (členové britské RSPOP UK) a hostujícími lektory z dalších center Procesové práce. Zahrnoval 15 dní otevřených seminářů, 10 tréninkových dní v malé skupině, supervizi peer skupin, mentoring, celkem 208 hodin.

 

2012 – 2014

Praha

 

Základní výcvik v POP

Lektoři: Ivan Verný M. D. & Dipl. PW. & Anup Karia Dipl. PW. &
             Mgr. Stáňa Študentová Dipl. PW.

 

V listopadu 2012 jsme otevřeli první Základní výcvik v Procesově orientované psychologii (POP) známé také jako procesová práce. Výcvik byl veden třemi hlavními učiteli procesové práce – Ivanem Verným (člen švýcarského Institut für Prozessarbeit), Stáňou Študentovou a Anupem Kariou (členové britské RSPOP UK) a zahrnoval 192 hodin (otevřené semináře, tréninkové dny, peer skupiny, individuální sezení).

 

2011

roční výcvik

Facilitace skupinových procesů

práce se skupinami v různorodém prostředí

Lektoři: Anup Karia Dipl. PW. & Mgr. Stáňa Študentová Dipl. PW.

 

První běh facilitačního výcviku začal v únoru 2011. Skupina 28 studentů z České a Slovenské republiky absolvovala 4 moduly, peer skupiny a individuální supervize, celkový rozsah 102 hodin.

 

 

bottom of page