top of page

Výcvik

2024

Praha

 

Roční výcvik v procesově orientované psychologii aplikované na práci s tělem:

MOUDROST TĚLA PRO KAŽDODENNÍ ŽIVOT

Lektorský tým: 
Mgr. Stáňa Študentová Dipl. PW.
Anup Karia, Dipl. PW.
Mgr. Stanislav Háša, Ph.D., Dipl. PW.
Mgr. Anna Ryvolová, Dipl. PW.

S radostí vám oznamujeme, že od ledna 2024 otevíráme nový běh ročního výcviku v procesově orientované psychologii: MOUDROST TĚLA PRO KAŽDODENNÍ ŽIVOT.  

Vydejte se s námi na cestu zkoumání moudrosti našeho těla a jeho možností vnitřní a vnější navigace na naší životní cestě. Budeme se učit vnímat naše tělo, co jím hýbe, a jak to ovlivňuje a přispívá k našemu bytí ve světě. Budeme zkoumat jak se vztahujeme z těla ven ke světu a naopak, jak svět formuje naše tělo. Budeme objevovat jak naše tělo může být zdrojem odvahy k plnějšímu životu.

 

Program sestává z 5 modulů: 

Modul 1: Ztráty a nálezy – práce se změněnými stavy
26.1.2024                   Úvodní setkání studentů 
26. - 28.1.2024           Veřejný workshop
29. -30.1. 2024           Tréninkové dny
31.1. 2024                  Supervize peer skupin
 
Modul 2: Konflikt, vztah, tělo a naše síla 
9.3. 2024                    Veřejný workshop
10. -11.3. 2024          Tréninkové dny
12.3.2024                   Supervize peer skupin

Modul 3: Tělo, skupina, komunita, svět     
21.6. - 22.6.2024       Tréninkové dny 
23.6.2024                   Veřejný workshop
24.6.2024                   Supervize peer skupin

Modul 4: Tělo a práce se symptomy
20. - 22.9.2024           Veřejný workshop
23. - 24.9. 2024          Tréninkové dny
25.9.2024                   Supervize peer skupin

Modul 5: Zpětná vazba a integrace. Závěr výcviku.     
22. - 24.11.2024

Program je koncipován jako ucelený výcvik v oblasti procesově orientovaného přístupu k práci s tělem a současně slouží jako brána do dlouhodobého výcviku.

 

Přijímací proces bude probíhat na podzim 2023. Jeho součástí je účast na veřejném semináři či workshopu. Účastí na workshopu či semináři se rámcově seznámíte s procesovou prací, získáte hlubší vhled do způsobu práce a vedení našeho tréninku a setkáte se jak s některými z učitelů, tak studenty a širší komunitou okolo procesové práce. Věříme, že to napomůže v rozhodování se zda výcvik je ten správný pro vás.

 

V případě vašeho zájmu je možné navštívit tyto workshopy: 

09.09.2023 je workshop „Moudrost těla, moudrost skupiny 2

22-24.09.2023 je workshop Cesta srdce v každodenním životě

 

Workshop Moudrost těla II a workshop Cesta srdce je možné absolvovat  individuálně a nebo jako minisérii zaměřenou na propojení a smysluplnost našeho vnitřního světa a vnějšího světa, vč. praktické aplikace tohoto přístupu. Přihlásíte-li se na oba workshopy, budete mít zvýhodněnou cenu.

Večer otázek a odpovědí pro všechny zájemce o výcvik – v pátek 8. 9. 2023 v 19.00 se uskuteční hodinové osobní či on-line setkání (bude upřesněno dle možností zájemců/zájemkyň) s lektory výcviku. 
V případě zájmu o účast na setkání pošlete mail na rokpop@processwork.cz

 

Veškeré detaily o Ročním výcviku “Moudrost těla pro každodenní život” v 2024 vč. kroků pro přihlášení naleznete v podrobném letáku (nebo klikněte na Více...).

Přihlášku vč. příloh (níže ke stažení) zašlete prosím elektronicky koordinátorům výcviku nejpozději do 31. 10 2023 emailem na rokpop@processwork.cz


 

Vycvik 1
Naše výcviky absolvovalo již více než 100 studentů.  
 
Chcete se přidat?

2023

Praha

 

Roční výcvik v procesově orientované psychologii aplikované v oblasti VŮDCOVSTVÍ.

Lektoři: Mgr. Stáňa Študentová Dipl. PW. & Mgr. Stanislav Háša, Ph.D., Dipl. PW. 
V lednu 2023 byl otevřen pátý běh ročního výcviku v procesově orientované psychologii. Tento intenzivní program se zaměřuje na téma vůdcovství. Jednou z myšlenek za proces-orientovaným přístupem k vůdcovství je, že kultivace a žití naší nejhlubší přirozenosti je to, co napomáhá v uskutečňování našich vizí a v práci s druhými lidmi. Společně zkoumáme moudrost těla, učíme se, jak snění a sny “organizují” nejen naše osobni životy ale také organizace a týmy. Budeme se kontaktovat s vlastní osobní silou a mocí a učit se navigovat komplexitu vztahových dynamik a konfliktů. 

 

Program sestává z 6 modulů:  

 

Modul 1: Jak sny mohou vést?  

13. – 14. ledna 2023  Tréninkové dny pro účastníky výcviku

15. ledna 2023           Jednodenní seminář pro účastníky výcviku a veřejnost

16. ledna 2023           Supervize peer skupin

Modul 2: Moudrost těla

10. – 11. března 2023  Tréninkové dny pro účastníky výcviku

12. března 2023           Jednodenní seminář pro účastníky výcviku a veřejnost

13. března 2023           Supervize peer skupin

Modul 3: Kreativní proces, procesová mysl a vůdcovství

19.-21. května 2023     Víkendový seminář pro účastníky výcviku a veřejnost

22. května 2023           Půldenní tréninkový den pro účastníky výcviku 

 

Modul 4: Moc, rank a facilitace konfliktu

1.července 2023          Jednodenní seminář pro účastníky výcviku a veřejnost

2.-3. července 2023     Tréninkové dny pro účastníky výcviku

4. července 2023         Supervize peer skupin

 

Modul 5: Systém. Vnitřní vůdce a facilitátor skupiny / týmu 

9. září 2023                 Jednodenní seminář pro účastníky výcviku a veřejnost

10.-11. září 2023         Tréninkové dny pro účastníky výcviku

12. září 2023               Supervize peer skupin

 

Modul 6: Feedback a jeho dávání a přijímání. Závěr výcviku.

24.-26. listopadu 2023 

Program je koncipován jako ucelený výcvik v oblasti proces-orientovaného přístupu k vůdcovství a současně slouží jako brána do dlouhodobého výcviku proces-orientované práce. 

 

Přijímací proces bude probíhat na podzim 2022. Jeho podmínkou je účast alespoň na 1 veřejném semináři či workshopu. Účastí na workshopu či semináři se rámcově seznámíte s procesovou prací, získáte hlubší vhled do způsobu práce a vedení našeho tréninku a setkáte se jak s některými z učitelů, tak se studenty a širší komunitou okolo procesové práce. Věříme, že tato zkušenost napomůže v rozhodovaní se, zda výcvik je ten správný pro vás. 

 

Pokud byste měli zájem a dosud jste na žádném workshopů nebyli, 9. – 11. 09. 2022 bude veřejný workshop zaměřený na práci s kolektivním traumatem.

Veškeré detaily naleznete v podrobném letáku (nebo klikněte na Více...).

Přihlášku vč. příloh zašlete prosím elektronicky koordinátorům výcviku nejpozději do 11. listopadu 2022 emailem na vycvik@processwork.cz

2021 – 2022

Praha

 

Základní výcvik v POP

Lektoři: Ivan Verný M. D. & Dipl. PW. & Anup Karia Dipl. PW. &
             Mgr. Stáňa Študentová Dipl. PW.

 

V červnu 2021 byl otevřen čtvrtý běh ročního základního výcviku v procesově orientované psychologii. Základní výcvik je příležitostí pro vlastní učení a hlubší seznámení se s procesovou prací a základními dovednostmi, které procesová práce využívá v aplikaci. Je to také příležitost k hlubšímu poznání sebe sama, své vnitřní rozmanitosti, svého mýtu a vztahů ve světě a ke světu. 

2019

Praha

 

Diplomový výcvik v POP 2019

(ukončení dle individuálních možností)

Lektoři: Ivan Verný M. D. & Dipl. PW. & Anup Karia Dipl. PW. &
             Mgr. Stáňa Študentová Dipl. PW.

 

V září 2019 otevíráme další Diplomový výcvik v Procesově orientované psychologii. Tento výcvik je pokračováním pro absolventy Základního výcviku a je zakončený mezinárodně uznávaným diplomem. Pro více informací nás prosím kontaktujte zde diploma@processwork.cz

2017 – 2018

Praha

 

Základní výcvik v POP

Lektoři: Ivan Verný M. D. & Dipl. PW. & Anup Karia Dipl. PW. &
             Mgr. Stáňa Študentová Dipl. PW.

 

Institut procesově orientované práce (IPOP) v České republice už potřetí v řadě nabízí základní výcvik v Procesově orientované psychologii (POP) známé také jako procesová práce. Tento kurz je postaven na mnohaleté zkušenosti s výzkumem, aplikací a s výcviky pořádanými v rámci mezinárodní asociace IAPOP (International Association of Process Oriented Psychology) a je veden třemi zkušenými učiteli procesové práce: Ivan Verný je členem fakulty v FG POP Švýcarsko,

Stáňa Študentová a Anup Karia jsou členy fakulty v RSPOP UK Velká Británie.

Na základní výcvik je možné navázat dalšími stupni POP vzdělávání.

2014 – 2015

roční výcvik

Facilitace skupinových procesů

práce se skupinami v různorodém prostředí

Lektoři: Anup Karia Dipl. PW. & Mgr. Stáňa Študentová Dipl. PW.

 

Druhý běh facilitačního výcviku začal v srpnu 2014. Skupina 24 studentů se postupně sejde na 4 modulech. Pokud Vás zajímá toto téma a rádi byste byli

v budoucnu informováni o dalších aktivitách, kontaktujte nás.

 

 

2014 – . . .

Praha

 

Diplomový výcvik v POP 2014

(ukončení dle individuálních možností)

Lektoři: Ivan Verný M. D. & Dipl. PW. & Anup Karia Dipl. PW. &
             Mgr. Stáňa Študentová Dipl. PW.

 

Institut procesově orientované práce (IPOP) v roce 2014 s potěšením otevřel Diplomový výcvik v Procesově orientované psychologii. Tento výcvik je pokračováním Základního výcviku a je zakončený mezinárodně uznávaným diplomem. Je veden třemi hlavními učiteli procesové práce – Ivanem Verným

(člen švýcarského Institut für Prozessarbeit), Stáňou Študentovou a Anupem Kariou (členové britské RSPOP UK) a hostujícími lektory z dalších center Procesové práce.

 

2014 – 2015

Praha

 

Základní výcvik v POP

Lektoři: Ivan Verný M. D. & Dipl. PW. & Anup Karia Dipl. PW. &
             Mgr. Stáňa Študentová Dipl. PW.

 

V červnu 2014 jsme zahájili druhý Základní výcvik v Procesově orientované psychologii (POP) známé také jako procesová práce. Výcvik byl veden třemi hlavními učiteli procesové práce – Ivanem Verným (člen švýcarského Institut für Prozessarbeit), Stáňou Študentovou a Anupem Kariou (členové britské RSPOP UK) a hostujícími lektory z dalších center Procesové práce. Zahrnoval 15 dní otevřených seminářů, 10 tréninkových dní v malé skupině, supervizi peer skupin, mentoring, celkem 208 hodin.

 

2012 – 2014

Praha

 

Základní výcvik v POP

Lektoři: Ivan Verný M. D. & Dipl. PW. & Anup Karia Dipl. PW. &
             Mgr. Stáňa Študentová Dipl. PW.

 

V listopadu 2012 jsme otevřeli první Základní výcvik v Procesově orientované psychologii (POP) známé také jako procesová práce. Výcvik byl veden třemi hlavními učiteli procesové práce – Ivanem Verným (člen švýcarského Institut für Prozessarbeit), Stáňou Študentovou a Anupem Kariou (členové britské RSPOP UK) a zahrnoval 192 hodin (otevřené semináře, tréninkové dny, peer skupiny, individuální sezení).

 

2011

roční výcvik

Facilitace skupinových procesů

práce se skupinami v různorodém prostředí

Lektoři: Anup Karia Dipl. PW. & Mgr. Stáňa Študentová Dipl. PW.

 

První běh facilitačního výcviku začal v únoru 2011. Skupina 28 studentů z České a Slovenské republiky absolvovala 4 moduly, peer skupiny a individuální supervize, celkový rozsah 102 hodin.

 

 

bottom of page