top of page

Terapeuti

Terapeutky a terapeuti pod zapsaným ústavem IPOP 

používající procesově orientovaný přístup 


Držitelé mezinárodního diplomu v procesové práci pod IAPOP 

(International Association of Process Oriented Psychology)

Ivan Verný, MD, Dipl. PW

Vzdělání: Psychiatr, psychoterapeut.

Výcvik POP: Diplom v procesové práci (Zürich). Supervizor BSO. NLP-Master Practitioner.

Zaměření: Lektor seminářů. Terapie (dospělí, páry, dědičné spory) supervize, koučování.

Místo působení: Švýcarsko, Česká republika, Slovensko, USA, Izrael, Německo

Kontakt: info@ivanverny.ch, www.ivanverny.ch

Mgr. Stáňa Študentová, Dipl.PW.

Vzdělání: Psychologie na FFMU v Brně.

Výcvik POP: Diplom v procesové práci (Londýn).

Zaměření: Terapie, facilitace skupin a školení v oblasti kreativity, extrémních stavů vědomí a worldworku. Supervize.

Místo působení: Velká Británie, Londýn, Česká republika.

Kontakt: stanya@process-coaching-psychotherapy.net, http://astafacilitation.net/

Anup 2023.jpg

Anup Karia, Dipl.PW.

Vzdělání: Post Graduate Diploma, Person centred/Existential Integrative Counselling

Výcvik POP: Diplom v procesové práci (Londýn).

Zaměření: Terapie a supervize. Facilitace a tréninky týmové spolupráce, řešení konfliktů a vůdcovství pro organizace, včetně národních a mezinárodních nevládních organizací a občanských skupin.

Místo působení: Velká Británie, Londýn, Česká republika.

Kontakt: anupkaria@icloud.com, http://astafacilitation.net/

MUDr. Jan Audrlický, Dipl.PW.

Vzdělání: 3.LFUK, atestace v psychiatrii

Výcvik POP: Diplom v procesové práci (Praha). 

Výcviky: Výcviky v Satiterapii, Biosyntéze, Facilitace skupin POP, Práce s rodinou (SOFT), Stargate, sebezkušenost PBSP

Zaměření: Terapie individuální a skupinová; práce s dospělými i dospívajícími, seberozvoj, psychosomatika, recovery, závislosti

Místo působení: Praha, Jeseník, jiné lokality přes Skype

Kontakt: jan.audrlicky@gmail.com

Standa.webp

Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D., Dipl.PW.

Výcvik POP: Diplom v procesové práci (Praha). 

Kontakt: www.popoli.cz

hasova10.jpg

Ing. Andrea Hášová, Dipl. PW.

Vzdělání: VŠE Praha, Mezinárodní obchod a personální management

Výcvik POP: Diplom v procesové práci (IPOP, Praha) 

Výcviky: Facilitace skupinových procesů; výcvik v motivačních rozhovorech; výcvik v koučování; aj.

Zaměření: Individuální terapie a koučování (dospělí); facilitace skupin a týmů

Místo působení: Praha, online

Kontaktandrea.hasova@popoli.czwww.popoli.cz

Mgr. Tomáš Hochman, Dipl. PW.

Vzdělání: Psychologie FF UP v Olomouci

Výcvik POP: Diplom v procesové práci (Praha). 

Výcviky: Posilnění učitelé a pracovníci s dětmi a mládeží; na řešení orientovaná práce s dětmi, rodiči a komunitou

Zaměření: Individuální terapie; práce s dospívajícími a dospělými; práce se sny

Místo působení: Brno, Zlín, jiné přes internet

Kontakt: t.hochman@email.cz, www.psychologiebrno.cz, www.zlinskapoliklinika.cz

Slavek_2021_450x350pic.jpg

Mgr. Slávek Keprt  PhD., Dipl.PW.

Vzdělání: Sociologie - FSV UK Praha; Dramatická umění - DAMU

Výcvik POP: Diplom v procesové práci (Praha).

Výcviky: Satiterapie; facilitace skupinových procesů; krizová intervence.

Zaměření: Terapie individuální a párová. Lektor seminářů a kurzu Mindfulness.

Místo působení: Praha, jiné lokality přes internet. 

Kontakt: boleslav.keprt@centrum-lavka.cz, www.popoli.czwww.centrum-lavka.cz

_A1A4080_edited.jpg

Mgr. Anna Ryvolová, Dipl.PW.

Vzdělání: FHS UK Praha, Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích; ETF UK, Pastorační a sociální práce

Výcvik POP: Diplom v procesové práci (Praha). 

Výcviky: Facilitace skupinových procesů; výcvik v motivačních rozhovorech; výcvik v koučování; aj.

Zaměření: Terapie individuální & párová; facilitace skupin a týmů; koučování

Místo působení: Praha, kdekoliv (formou online)

Kontakt: anna.ryvolova@popoli.czwww.popoli.cz

Oleg-web_edited.jpg

Mgr. Oleg Šuk, Dipl. PW

Vzdělání: FF Univerzita Karlova, Psychologie – Mgr.

Výcvik POP: Diplom v procesové práci (Praha).

Výcviky: Základní výcvik v Procesově orientované práci

Zaměření: Terapie individuální, psychické obtíže, vztahy, trauma, agrese, sebe rozvoj

Místo působení: Praha, online

Jazyky: čeština, slovenština, angličtina

Kontakt: oleg.suk@popoli.czwww.popoli.cz

Procesově orientovaní terapeuti a terapeutky ve výcviku organizovaným IPOP (pracující pod pravidelnou supervizí).

Níže uvedené osoby jsou studenty a studentkami dlouhodobého Diplomovaného výcviku v procesově orientované psychologii (procesové práci), který je organizovaný Institutem procesově orientované práce (IPOP). Studium výcviku je rozděleno do dvou fází, níže uvedení jsou v současně době pokročilí studenti tzv. fáze II. Tito studenti prošli úspěšně zkouškami završujícími fázi I. a mohou pracovat s klienty. Jejich práce je pravidelně supervidovaná. Po ukončení studia se absolventi a absolventky stávají certifikovanými procesovými pracovníky (Dipl.PW).

Profilovka IPOP.jpg

Ing. Ivana Cvejnová

Vzdělání: VŠE Praha, Podniková ekonomika a management

Výcvik POP: Studentka druhé fáze výcviku Procesově orientované psychologie 

Výcviky: Somatické koučování, transformativní koučování, krizová intervence

Zaměření: Individuální terapie a koučování, týmová facilitace, přírodní terapie. Skupinové workshopy zaměřené na leadership, transformativní změnu a zralou komunikaci

Místo působení: Praha, online

Jazyk: čeština, angličtina

Kontakt: Ivana.cvejnova@gmail.com

Tomáš-Hawel-web.jpg

Ing. Tomáš Hawel

Vzdělání: MENDELU Brno, Lesní inženýrství

Výcvik POP: Student druhé fáze výcviku Procesově orientované psychologie 

Výcviky: somatické koučování, mindfulness, instruktorský výcvik Prázdninové školy Lipnice, výcvik RWCT

Zaměření: Terapie a koučování orientované na jednotlivce, skupiny a organizace, přírodní terapie. Lektorování kurzů zaměřených na rozvoj a řízení týmů, komunikaci, inovativní vzdělávání a přírodní terapii.

Místo působení: Vrchlabí, Praha, jiné lokality online.

Kontakt: hawelto@centrum.czwww.facebook.com/…ody

Mgr. Lenka Procházková

Vzdělání: Psychologie FF UK Praha

Výcvik POP: Studentka druhé fáze výcviku Procesově orientované psychologie 

Výcviky: Výcvik v motivačních rozhovorech; výcvik v telefonické krizové intervenci

Zaměření: Terapie individuální; práce s dětmi, multikulturní práce

Místo působení: Praha, jiné lokality přes Skype

Kontakt: prochazkova.lenka@gmx.comwww.poradimse.cz

smejkal.jpg

Mgr. Marek Šmejkal

Vzdělání: Mgr. Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Výcvik POP: Student druhé fáze výcviku Procesově orientované psychologie 

Výcviky: Skupinová psychoterapie SUR, Gestalt koučink, Transformační koučink, Stargate

Zaměření: Individuální, párová, skupinová terapie, Kung Fu Terapie, zaměření na práci s osobní silou, traumatem, psychosomatickými obtížemi, Kung Fu Terapie vnějších i vnitřních konfliktů

Místo působení: Praha, jiné lokality online.

Kontakt: www.kungfuterapie.cz/ , www.mareksmejkal.com/ 

Renata.jpg

Mgr. Renáta Trčková 

Vzdělání: VFU Brno

Výcvik POP: Studentka druhé fáze výcviku Procesově orientované psychologie 

Výcviky: pětiletý výcvik SUR, mediační výcvik, koučovací výcvik ACE

Zaměření: terapie a koučování, individuální práce s dospělými, skupinové workshopy, facilitace skupin a organizací, vedení výcviku terapie zážitkem

Místo působení: Osinalice, ČR, kdekoli prostřednictvím internetu

Kontakt: renata.trckova@gmail.comwww.terapiezazitkem.cz

bottom of page