Terapeuti

Lidé používající procesově orientovaný přístup (POP) v Česku


Držitelé mezinárodního diplomu v procesové práci pod IAPOP 

(International Association of Process Oriented Psychology)

Ivan Verný, MD, Dipl. PW

Vzdělání: Psychiatr, psychoterapeut.

Výcvik POP: Diplom v procesové práci (Zürich). Supervizor BSO. NLP-Master Practitioner.

Zaměření: Lektor seminářů. Terapie (dospělí, páry, dědičné spory) supervize, koučování.

Místo působení: Švýcarsko, Česká republika, Slovensko, USA, Izrael, Německo

Kontakt: info@ivanverny.ch, www.ivanverny.ch

Mgr. Stáňa Študentová, Dipl.PW.

Vzdělání: Psychologie na FFMU v Brně.

Výcvik POP: Diplom v procesové práci (Londýn).

Zaměření: Terapie, facilitace skupin a školení v oblasti kreativity, extrémních stavů vědomí a worldworku. Supervize.

Místo působení: Velká Británie, Londýn, Česká republika.

Kontakt: stanya_asta@btinternet.com, http://astafacilitation.net/

Anup Karia, Dipl.PW.

Vzdělání: Post Graduate Diploma, Person centred/Existential Integrative Counselling

Výcvik POP: Diplom v procesové práci (Londýn).

Zaměření: Terapie a supervize. Facilitace a tréninky týmové spolupráce, řešení konfliktů a vůdcovství pro organizace, včetně národních a mezinárodních nevládních organizací a občanských skupin.

Místo působení: Velká Británie, Londýn, Česká republika.

Kontakt: anup.karia@btinternet.com, http://astafacilitation.net/

Procesově orientovaní terapeuti a terapeutky ve výcviku (pracující pod pravidelnou supervizí).

Níže uvedené osoby jsou studenty a studentkami dlouhodobého Diplomovaného výcviku v procesově orientované psychologii (procesové práci). Studium výcviku je rozděleno do dvou fází, níže uvedení jsou v současně době pokročilí studenti tzv. fáze II. Tito studenti prošli úspěšně zkouškami završujícími fázi I. a mohou pracovat s klienty. Jejich práce je pravidelně supervidovaná. Po ukončení studia se absolventi a absolventky stávají certifikovaným procesovým pracovníkem.

Místa dostupnosti terapie 

MUDr. Jan Audrlický

Vzdělání: 3.LFUK, atestace v psychiatrii

Výcvik POP: Student druhé fáze výcviku Procesově orientované psychologie 

Výcviky: Výcviky v Satiterapii, Biosyntéze, Facilitace skupin POP, Práce s rodinou (SOFT), Stargate, sebezkušenost PBSP

Zaměření: Terapie individuální a skupinová; práce s dospělými i dospívajícími, seberozvoj, psychosomatika, recovery, závislosti

Místo působení: Praha, Jeseník, jiné lokality přes Skype

Kontakt: jan.audrlicky@gmail.com

Mgr. Daniela Gabrielová

Vzdělání: sociologie FSV UK, jednooborová psychologie FF UK, atestace z klinické psychologie

Výcvik POP: Studentka druhé fáze výcviku Procesově orientované psychologie (výcvik POPI Slovensko)

Výcviky: SUR dynamická skupinová psychoterapie, krizová intervence, práce s tělem.

Zaměření: individuální práce s dospělými, rodinná terapie; psychosomatika

Místo působení: Praha, kdekoli prostřednictvím internetu

Kontakt: daniela.gabrielova@centrum.czwww.danielagabrielova.cz

hasova10.jpg

Andrea Hášová

Vzdělání: VŠE Praha, Mezinárodní obchod a personální management

Výcvik POP: Studentka druhé fáze výcviku Procesově orientované psychologie 

Výcviky: Facilitace skupinových procesů; výcvik v motivačních rozhovorech; výcvik v koučování; aj.

Zaměření: Individuální terapie a koučování; facilitace skupin a týmů

Místo působení: Praha

Kontaktandrea.hasova@popoli.czwww.popoli.cz

Mgr. Tomáš Hochman

Vzdělání: Psychologie FF UP v Olomouci

Výcvik POP: Student druhé fáze výcviku Procesově orientované psychologie 

Výcviky: Posilnění učitelé a pracovníci s dětmi a mládeží; na řešení orientovaná práce s dětmi, rodiči a komunitou

Zaměření: Individuální terapie; práce s dospívajícími a dospělými; práce se sny

Místo působení: Brno, Zlín, jiné přes internet

Kontakt: t.hochman@email.cz, www.psychologiebrno.cz, www.zlinskapoliklinika.cz

Mgr. Slávek Keprt  PhD.

Vzdělání: Sociologie - FSV UK Praha; Dramatická umění - DAMU

Výcvik POP: Student druhé fáze výcviku Procesově orientované psychologie

Výcviky: Satiterapie; facilitace skupinových procesů; krizová intervence.

Zaměření: Terapie individuální a párová. Lektor seminářů a kurzu Mindfulness.

Místo působení: Praha, jiné lokality přes skype. 

Kontakt: boleslav.keprt@centrum-lavka.cz, www.popoli.cz, www.centrum-lavka.cz

Mgr. Martin Nawrath

Vzdělání: Biochemie na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, semináře a tréninky zaměřené na komunikaci, facilitaci a péči o duši

Výcvik POP: Student druhé fáze výcviku Procesově orientované psychologie

Výcviky: Facilitace skupinových procesů

Zaměření: Facilitace skupinových procesů (komunitní a strategické plánování, řešení konfliktů aj.), lektor participativního plánování a facilitace, individuální a párová terapie, experimenty na a za hranicemi příliš ustálených postupů.

Místo působení: Brno, Kuřim

Kontakt: martin.nawrath@gmail.com, www.martin-nawrath.cz

Mgr. Lenka Procházková

Vzdělání: Psychologie FF UK Praha

Výcvik POP: Studentka druhé fáze výcviku Procesově orientované psychologie 

Výcviky: Výcvik v motivačních rozhovorech; výcvik v telefonické krizové intervenci

Zaměření: Terapie individuální; práce s dětmi, multikulturní práce

Místo působení: Praha, jiné lokality přes Skype

Kontakt: abrahamova.lenka@gmail.comwww.poradimse.cz

Mgr. Anna Ryvolová

Vzdělání: FHS UK Praha, Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích; ETF UK, Pastorační a sociální práce

Výcvik POP: Studentka druhé fáze výcviku Procesově orientované psychologie 

Výcviky: Facilitace skupinových procesů; výcvik v motivačních rozhovorech; výcvik v koučování; aj.

Zaměření: Terapie individuální; facilitace skupin a týmů; koučování

Místo působení: Praha

Kontakt: anna.audrlicka@popoli.czwww.popoli.cz

Bára_.jpg

PhDr. Mgr. Barbora Sedláková

Vzdělání: Psychologie FF UP a Speciálně pedagogická andragogika PDF UP v Olomouci

Výcvik POP: Studentka druhé fáze výcviku Procesově orientované psychologie 

Výcviky: Výcvik v krizové a telefonické krizové intervenci; tanečně-pohybová terapie v institucionální výchově; základní kurz hypnózy pro lékaře a klinické psychology

Zaměření: Individuální a skupinová terapie; práce s dospělými a dospívajícími; práce s tělem, symptomy a psychosomatika

Místo působení: Kroměříž, jiné přes internet

Kontakt: sedlakova.ba@gmail.com

Ing. et Ing. et Bc. Hynek Valenta

Vzdělání: FJFI ČVUT, VŠE Podnikový management a psychologie a sociologie v řízení , FF UPOL - jednooborová psychologie

Výcvik POP: Student druhé fáze výcviku Procesově orientované psychologie (výcvik POPI Slovensko)

Výcviky: čtyřletý výcvik Gestalt terapie a dvouletý výcvik Gestalt přístupu v organizacích, člen Evropské asociace pro Gestalt terapii

Zaměření: individuální práce s dospělými, párová a rodinná terapie, skupinové workshopy, facilitace skupin a organizací

Místo působení: Praha, ČR, kdekoli prostřednictvím internetu

Jazyky: čeština, slovenština, angličtina

Kontakt: hynek.valenta@popoli.czwww.atelierluhy.cz