Občanské sdružení Institut procesově orientované práce (dále IPOP) bylo založeno v roce 2010 s cílem podporovat a rozvíjet vzdělávání a aplikaci  procesově orientované  psychologie (nebo také procesové práce),

a to zejména na území České republiky. Za tímto účelem pořádá IPOP různé aktivity pro profesní  a osobní rozvoj, zejména organizuje odborné workshopy, semináře, přednášky a zaštiťuje a realizuje výcvik v procesově orientované práci a podporuje výzkumnou činnost. IPOP sdružuje zájemce o procesově-orientovaný přístup a spolupracuje s dalšími institucemi a organizacemi. 

Aktivity IPOPu jsou určeny pro všechny zájemce o procesově orientovanou práci z řad laické i odborné veřejnosti, například sociální a pastorační pracovníky a pracovnice, psychology a psycholožky, psychoterapeuty

a psychoterapeutky, lékaře a lékařky, pedagogy a pedagožky, osoby poskytující mediační a facilitační služby, specialisty a specialistky v oblasti lidských zdrojů a organizačního rozvoje, manažery, pracovníky a pracovnice

v oblasti kreativity a mnoha jiných oblasti.

 

Zárodkem ke vzniku IPOPu byl entusiasmus a nadšení malé skupiny profesionálů, nyní je životaschopnou organizací s bohatou činností v různých oblastech, která má své místo v mezinárodní síti center pro vzdělávaní, výzkum a aplikaci procesově orientované psychologie.

 

Jednou z inspirací pro vznik IPOPu byla také dlouholetá a plodná existence slovenského institutu POPI-Slovensko.

 

Autorkou loga IPOP je Sonya Janovská.

Webmaster: Slávek Keprt

IPOP

O nás

Máme 17 aktivních členů
a slavíme
11. narozeniny :-)