top of page

Historie přednášek 2013

2013 Cyklus přednášek „Cesta k pramenům procesové práce

Cílem celého cyklu přednášek bylo ukázat na zdroje a prameny,  ze kterých procesová práce vyrůstá a které jsou její součástí.  Procesová práce vychází z jungiánské psychologie, moderní  kvantové fyziky,  taoismu, zen-buddhismu, šamanismu, na tělo orientované psychologie.  Abychom mohli PW dobře pochopit, vyžaduje to po nás i hlubší orientaci v jejích kořenech. Každému tématu jsme věnovali jednu přednášku či seminář, v rámci kterých se posluchač dozvěděl základní koncepty, byl nasměřován na zajímavé zdroje, inspirativní osobnosti daného oboru. Nedílnou součástí byla i diskuse poznatků v kontextu procesové psychologie.

 

Cyklus přednášek byl zahájen v lednu 2013 a kromě července a srpna probíhal celý rok, a to každou 3. středu měsíce mezi 18 – 20:30 hod.  Série přednášek byla zahájena 22.1. přednáškou Ivana Verného k dějinám a vzniku procesové práce. 

 

Prosíme, pokud se rozhodnete shlédnout videozáznam přednášky, přispějte na účet Institutu procesově orientované práce (IPOP) symbolickou částku 100 Kč, která pomáhá pokrýt náklady vytváření videozáznamů. Děkujeme.

Zahájení cyklu přednášek

22. ledna

Přednáška Ivana Verného

Video záznam

Zen buddhismus

20. února

Přednáška Olega Šuka k tématu zen-buddhismu.

Video záznam

Videozáznamy cyklu přednášek 2013

"Cesta k pramenům procesové práce"

Přednáška Ivana Verného

22. ledna 2013

Zahájení cyklu přednášek "Cesta k pramenům procesové práce"

Kvantová fyzika

20. března

Přednáška Martina Žofky o kvantové fyzice.

Video záznam

Carl Gustav Jung

17. dubna

Přednáška Martina Skály o jungiánském přístupu.

Video záznam

Gestalt terapie

15. května

Přednáška Víta Čelikovského o gestalt terapii.

Člověk očima jógy

19. června

Přednáška Petra Smila o józe.

Théravádový buddhismus

11. září

Přednáška buddhistické mnišky, ctihodné bhikkhuni Visuddhi na téma theravádového buddhismu.

Tělo v psychoterapii

15. října

Přednáška Ivana Verného o terapii zaměřené na tělo.

Taoismus

20. listopadu

Přednáška Jakuba Otčenáška o taoismu.

Video záznam

Jak na konflikty a nedorozumění

2. prosince

Přednáška Stáni Študentové o tom, jak mediací a procesově orientovaným přístupem zacházet s konflikty.

Video záznam

bottom of page