top of page

Kalendář seminářů

Skutečně neexistuje jiný vůdce

než naše touhy a sny.

Zatímco se snažíme setrvávat

v iluzi, že existuje někdo moudřejší,

větší nebo silnější, kdo by nás

vedl, naším osudem je stát se

právě tím moudrým člověkem,

po jakém dychtíme.

 

Julie Diamond

Anchor 5
Anchor 7

26.-28.
leden
2024

ZTRÁTY A NÁLEZY

                            

                             Třídenní seminář 

                             zaměřený na práci se ztrátami a změněnými stavy

                             26. - 28.1. 2024

                             Prostor 8, Šmilovského 8, Praha 2

                            

                              Lektoři: Mgr. Stáňa Studentová, Dipl. PW.

                                           Mgr. Standa Háša, Dipl. PW

 

 

 

O semináři

Každodenní život, naše vztahy, svět a prostředí, ve kterých žijeme, mají obrovský dopad na naše tělo a naši psychologii. Ovlivňují naše zdraví a životní pohodu, náš zážitek sebe sama, naši duši a rytmus našeho života. Současně nám naše tělo může být zdrojem v další orientaci.


Dnešní svět nám přináší mnoho ztrát. Ať už se jedná o pandemie, války, ekologickou krizi, přírodní katastrofy, politickou nejistotu a nestabilitu, ekonomickou krizi, ztráty našich blízkých, to vše ovlivňuje náš celkový pocit vlastní pohody. Náš život můžeme vnímat jako neustálý tanec mezi láskou a ztrátou. Ztráta vytváří silné alchymické spojení, které potvrzuje, co je důvěrně blízké našemu srdci.


Na tomto semináři budeme pomocí procesově orientovaného přístupu zkoumat naše ztráty a to, co v tomto alchymistickém tanci můžeme najít. Budeme praktikovat soucit k sobě i k druhým a současně zkoumat jak to, co nás vyrušuje může obsahovat zárodek něčeho nového, nebo může napomoci uvědomit si naši celistvost.

O lektorech

Mgr. Stáňa Študentová Dipl. PW
Vystudovala psychologii v Brně, poté získala diplom v procesově orientované psychologii v Londýně, kde je nyní členkou fakulty RSPOP UK a vede klinické oddělení Centra pro krizovou intervenci a duševní zdraví. Je jednou ze zakladatelek IPOPu a vede zde výcvikové a vzdělávací programy. Ve své soukromé praxi pracuje jako psychoterapeutka, facilitátorka, školitelka a supervizorka.

Mgr. Stanislav Háša, Dipl. PW
Psycholog, psychoterapeut, procesový diplomant, facilitátor. Je členem vedení IPOPu
a Katedry managementu na VŠE v Praze, kde se zabývá organizačním životem
a managementem. Ve své psychoterapeutické praxi pracuje s jednotlivci a páry.
Superviduje týmy v organizacích, facilituje skupiny v různých oblastech, zabývá se
osobním růstem.

Stáňa new_.jpg
Standa.webp


2024

...připravujeme

9. 3.             Konflikt, vztah, tělo a naše síla

26. – 28.4.   Genderové procesy

14. – 16.6.   Supervizní kemp 
23.6.            Tělo, skupina, komunita, svět
20. – 22.9.   Tělo a práce se symptomy


bottom of page