top of page

Historie přednášek 2017

Cyklus přednášek „Za hranice procesové práce“

Cyklus přednášek, v duchu sdílení poznatků a zážitků o procesově orientovaném směru v psychologii (POP). Cyklus byl zahájen v únoru 2016 a kromě července a srpna probíhá celý rok, a to každou 3. středu měsíce mezi 18 – 20:30 hod., není-li uvedeno jinak. 

 

 

Prosíme, pokud se rozhodnete shlédnout videozáznam přednášky, přispějte na účet Institutu procesově orientované práce (IPOP) symbolickou částku 100 Kč, která pomáhá pokrýt náklady vytváření videozáznamů. Děkujeme.

 

Jak se (ne)zamilovat?

21. února

Přednáška Hynka Valenty a Daniely Gabrielové.

MOC: Tabu, její nástrahy a dary

21. března

Přednáška Stanislava Háši a Andrei Jarolímové - procesově orientovaný pohled na koncept moci.

Dlouhodobé štěstí ve vztahu

18. dubna

Přednáška Marka Procházky a Lenky Abrahámové o tom, co je klíčem k dlouhodobému štěstí ve vztahu.

Přednáška Ivana Verného

4. února 2015

“Let's talk about it” aneb „Co jste vždy chtěli vědět o sexuálních procesech“

Videozáznamy cyklu přednášek 2015

"Za hranice procesové práce"

Kdo jsem? ... a kam mne to táhne?

24. květen

Přednáška Hynka Valenty o tom, jak procesová práce nahlíží na osobní rozvoj.

Bacha ať neskončíš na hranici!

26. září

Přednáška Hynka Valenty a Daniely Gabrielové. Stručný úvod do teorie a praxe změny z pohledu procesově orientované psychologie.

Vnitřní kritik: nepřítel nebo spojenec?

21. listopad

Přednáška Stanislava Háši a Andrei Hášové. Procesově orientovaný pohled na vnitřní sebekritiku.

bottom of page