top of page

Kalendář seminářů

Seminar_2

9.
březen
202
4

JAK NAŠE TĚLO MLUVÍ?

                             Jednodenní seminář zaměřený na práci s tělem a vztahy 

                           

                              9.3. 2024, 10:00 - 17:30, Praha, Prostor 8

                            

                              Lektorky: Stáňa Studentová, Dipl. PW.

                                              Anna Ryvolová, Dipl. PW

                           

                            

O semináři

Naše těla jsou nositeli nezamýšlené komunikace, která má silný dopad na vztahy.

 

V tomto jednodenním workshopu položíme základy uvědomování si dvojitých signálů tzn. signálů, které jsou záměrné, a také signálů v našem těle, které zjevně nejsou v souladu s naším záměrem. Budeme se učit vnímat multikanálovou přirozenost komunikace a využívat ji, abychom se ponořili do skryté síly a tvořivosti v těle. 

Vedení semináře

Stáňa Studentová vystudovala psychologii v Brně, poté získala diplom v procesově orientované psychologii v Londýně, kde je nyní členkou fakulty RSPOP UK a vede klinické oddělení Centra pro krizovou intervenci a duševní zdraví. Je jednou ze zakladatelek IPOPu a vede zde výcvikové a vzdělávací programy. Ve své soukromé praxi pracuje jako psychoterapeutka, facilitátorka, školitelka a supervizorka.

Anna Ryvolová vystudovala Řízení a supervizi na FHS UK, Sociální a pastorační práci na ETF UK a VOŠ Jabok. Mnoho let působí v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých a psychoterapie. V současné době pracuje jako ředitelka Institutu procesově orientované práce (IPOP), se kterým je spojena od jeho vzniku, a jako terapeutka a facilitátorka v centru Po Poli.

Anna_1.jpg
Stáňa new_.jpg

Skutečně neexistuje jiný vůdce

než naše touhy a sny.

Zatímco se snažíme setrvávat

v iluzi, že existuje někdo moudřejší,

větší nebo silnější, kdo by nás

vedl, naším osudem je stát se

právě tím moudrým člověkem,

po jakém dychtíme.

 

Julie Diamond

Posezení v pohostinném domě

Seminar_3

26.-28.
duben
202
4

IDENTITA – KDO JSEM, CO JSEM?

Pomáhá mi moje identita, nebo mě omezuje?

                              Třídenní seminář zaměřený na zkoumání vlastního prožitku                                    identity

                                26 - 28. dubna 2024, Praha, Prostor 8

                            

 

                                Lektoři: Ivan Verný, M.D. & Dipl. PW.  

                                            a Mgr. Standa Háša, Dipl. PW

 

 

O semináři

Budeme se zabývat a spoluobjevovat aspekty našich identit, které se skrývají za slovíčkem „já“ nebo „my". Budeme zkoumat, jak sami sebe prožíváme, definujeme, vymezujeme a jak se vztahujeme k druhým a ke světu.
 

Vedení semináře

Ivan Verný je psychiatr a psychoterapeut s privátní praxí v Curychu, certifikovaný supervizor. Učí procesovou práci v rámci výcviků v Bratislavě, Praze a Curychu. S vášní kombinuje různé metody a odhaluje lidské poklady. Procesovou práci a systemické konstelace učí od roku 1990 a od roku 1994 vede mužské skupiny. Rád objevuje vlastní i cizí hranice, které jsou často definovány plachostí nebo strachem. Neutuchající zvědavost  ho vede k novému učení, např. ke kuchynské alchymii nebo hraní na Hang.

Standa Háša je psycholog, psychoterapeut, procesový diplomant, facilitátor. Je členem vedení IPOPu a Katedry managementu na VŠE v Praze, kde se zabývá organizačním životem a managementem. Ve své psychoterapeutické praxi pracuje s jednotlivci a páry. Superviduje týmy v organizacích, facilituje skupiny v různých oblastech, zabývá se osobním růstem.

Více informací: Rádi byste se o procesově orientované psychologii dozvěděli více? Přečtěte si rozhovor s Ivanem Verným.
(zdroj: Jan Honzík pro Magazín Maitrea)

Standa.webp
Seminar_1

24. duben

4. červen
18. listopad
 

2024

KDE TĚ TLAČÍ BOTA

                          

                              Minisemináře s Ivanem Verným 

                              24. dubna, 17:30 - 20:00

                              4. června, 18:00 - 20:30

                             18. listopadu, 17:30 - 20:00

                              Místo konání: Praha, Popoli

                              Lektor: Ivan VERNÝ, Dipl. PW.

O semináři

Pokud máte chuť a odvahu zkoumat své životní otázky, udělat si krátký coaching své pracovní situace, nechat si supervidovat nějaký případ z praxe, nebo jste jen zvědaví na možnost přímého zážitku procesově orientované práce, srdečně Vás zveme na večer s Ivanem Verným.

 

O lektorovi:

Ivan  se narodil na Slovensku a v roce 1969 odešel s rodiči do Švýcarska, kde má dnes v Curychu soukromou ordinaci. Kromě procesově orientované psychoterapie a ericsonovské psychoterapie ovládá také NLP a supervize zaměřené na umělecké metody (koučování a supervize týmů). Pracuje rovněž s traumatickými stavy. Od roku 1990 v Čechách a na Slovensku vyučuje POP (procesově orientovanou psychologii) a systemické konstelace.  V současnosti se kromě své praxe orientuje na koučování lídrů a týmů v různých organizacích Evropy. Je držitelem Evropského certifikátu psychoterapie. Miluje svou ženu, své dcery, přátele, svou práci a hudbu, tanec, zpěv, vaření marmelády a práci se dřevem.

Více informací: Rádi byste se o lektorovi a procesově orientované psychologii dozvěděli více? Přečtěte si rozhovor s Ivanem Verným.
(zdroj: Jan Honzík pro Magazín Maitrea)

...připravujeme

9. 3.             Konflikt, vztah, tělo a naše síla

26. – 28.4.   Genderové procesy

14. – 16.6.   Supervizní kemp 
23.6.            Tělo, skupina, komunita, svět
20. – 22.9.   Tělo a práce se symptomy


                          

                          Večer se Stáňou Študentovou

                          12. prosince 2016 (18:00-21:00) v Praze

 

 

                          Lektorka: Stáňa Študentová, Dipl. PW.

                                                                     

 

O semináři

Tento večer je strukturován jako „supervize“, kdy budeme dělat sezení/práci ve středu skupiny. Máte tedy možnost se buď aktivně zúčastnit tím, že si přinesete téma, kterým se budeme zabývat ve středu (pozn. vy a Stáňa Študentová) a nebo můžete být zúčastněnými svědky. Obě role jsou důležité a vítané u společného stolu!

 

Vedení semináře

Stáňa Študentová vystudovala psychologii v Brně, poté získala diplom v procesové práci v  Londýně, kde je nyní členkou fakulty RSPOP UK a vede klinické oddělení Centra pro krizovou intervenci a duševní zdraví.

Ve své soukromé praxi pracuje jako psychoterapeutka, facilitátorka a školitelka v oblasti tvořivosti, extrémních stavů vědomí a osobního rozvoje. Je supervizorkou pro studenty, klinické pracovníky a pro manažery v neziskových organizacích. Podílela se na publikování sborníku esejí o vnitřní práci "Far in Far out". Je také konzultantkou pro organizační týmy v oblasti týmového rozvoje a řešení konfliktů. Jejím zájmem je přinášet uvědomění do tvořivosti a různorodosti v každodenních situacích.

bottom of page