Kalendář seminářů

Skutečně neexistuje jiný vůdce

než naše touhy a sny.

Zatímco se snažíme setrvávat

v iluzi, že existuje někdo moudřejší,

větší nebo silnější, kdo by nás

vedl, naším osudem je stát se

právě tím moudrým člověkem,

po jakém dychtíme.

 

Julie Diamond

 
 

10. květen

2. červen

2021

Gender voices

Série mužsko–ženských rozhovorů

                          

                           Rozhovory s Ivanem Verným a jeho hosty

                           10. května, 2. června 2021

                           online 

 

 

 

O semináři

Rád bych Vás proto pozval k rozhovorům na téma genderovo-rolových představ a klišé. Možná témata by mohla být například vysoké a nízké sny o partnerském vztahu; nepsaný „manželský kontrakt”; spouštěče/ triggers ve vztazích; co by si nechtěl/a ve vztahu řešit? o čem raději nemluvíte? náboženství, velké výdaje, sex, další vzdělávání, výchova, jak u Vás probíhají rozhodovací proces? privilegia (koho práce a práva jsou důležitější) a jak se to pozná?  vliv kultury na představy o fungujícím vztahu, strach z násilí, resp, opuštění apod. Všichni přítomní mohou klást otázky a pravděpodobně budeme nejprve diskutovat mezi hostiteli/hostitelkami, a nebo nabídneme rozdělení do menších skupin (aby mohl vzniknout intimnější prostor a každý se dostal ke slovu) na krátké diskuze určitých témat/otázek a potom posbíráme odpovědi a zkušenosti v celé skupině.

O lektorovi:

Ivan  se narodil na Slovensku a v roce 1969 odešel s rodiči do Švýcarska, kde má dnes v Curychu soukromou ordinaci. Kromě procesově orientované psychoterapie a ericsonovské psychoterapie ovládá také NLP a supervize zaměřené na umělecké metody (koučování a supervize týmů). Pracuje rovněž s traumatickými stavy. Od roku 1990 v Čechách a na Slovensku vyučuje POP (procesově orientovanou psychologii) a systemické konstelace.  V současnosti se kromě své praxe orientuje na koučování lídrů a týmů v různých organizacích Evropy. Je držitelem Evropského certifikátu psychoterapie. Miluje svou ženu, své dcery, přátele, svou práci a hudbu, tanec, zpěv, vaření marmelády a práci se dřevem.

 

Více informací: Rádi byste se o lektorovi dozvěděli více? Podívejte se na krátké video.

13. duben

2021

CO NÁM PŘINESL COVID 19? A CO S TÍM?

2 diskusní večery

                          

                                                        Dvě večerní setkání, online, Zoom 

                                                        31. 3. 2021 19:00 - 21:00

                                                        13. 4. 2021 19:00 - 21:00 

 

                                                        Lektoři: Stana Studentova, Dipl. PW.

                                                                     Standa Háša, Dipl. PW.

 

O semináři

Kontext pandemie je výjimečný a nový. Co však vzorce našich reakcí - individuálních či kolektivních - jsou také nové? Můžeme předpokládat, že se nevědomě nebo možná i vědomě rozehrávají staré vzorce. Nebo jsme jen podráždění, vyčerpaní, zmatení, popřípadě se stahujeme do sebe, či jsme nespokojeni s politickým vedením?

Jako každá krize, současná situace (jakkoliv hrozná) je také příležitostí. Často jsme

konfrontováni s aspekty sebe sama, o kterých jsme dosud věděli jen málo.

Věříme, že je to právě uvědomění, které může přinést rozdíl v tom, jak se nám daří, a které má potenciál usnadnit situaci.

 

Během těchto večerních setkání bude prostor pro krátké prezentace, řízenou sebereflexi a diskuse v malých skupinách nebo ve velké skupině.

Těšíme se na setkání a společné bádání.

O lektorech:

Stana Studentova: 

Psycholožka, žijící v Londýně, kde je členkou RSPOP UK a vede klinické odd.

Centra pro krizovou intervenci a duševní zdraví. V ČR vede výcvik v POP. Ve

své soukromé praxi pracuje jako psychoterapeutka, školitelka v oblasti

osobního rozvoje, je supervizorkou a konzultantkou pro organizační týmy.

Jejím zájmem je přinášet uvědomění do různorodosti v každodenním životě.

Standa Háša: 

Kouč, terapeut, facilitátor a učitel . Jeden ze zakladatelů centra Popoli. Ve

své práci kombinuje zkušenosti z manažerských pozic a s individuální

psychologickou prací s klienty. Přinášet člověčenství do organizací je jeho

životní poslání.

 

23.-25.

duben

2021

SÍLA A BLÍZKOST V NAŠICH VZTAZÍCH

Spojenci a nebo oponenti?

                          

                                                        Seminář  23. - 25. dubna 2021, online

 

 

                                                        Lektorka: Stana Studentova, Dipl. PW.

 

O semináři

Tento seminář je pro všechny, kteří mají zájem o vztahy, ať už osobně či profesionálně, a kteří mají zájem se rozvíjet v této oblasti. Program bude sestaven z malých teoretických prezentací, praktických a zážitkových cvičení, individuálních, ve dvojicích či trojicích a reflexí. Přineste si své zkušenosti, pozorování, bádání a otázky.

Vedení semináře

Vystudovala psychologii v Brně, poté získala diplom v procesové práci v Londýně, kde je nyní členkou fakulty RSPOP UK a vede klinické oddělení Centra pro krizovou intervenci a duševní zdraví. V České republice vede výcvik v POP, který je organizovaný Institutem procesově orientované práce (IPOP).Ve své soukromé praxi pracuje jako psychoterapeutka a školitelka v oblasti tvořivosti a osobního rozvoje. Je supervizorkou pro studenty, klinické pracovníky a pro manažery v neziskových organizacích. Je také konzultantkou pro organizační týmy v oblasti týmového rozvoje a řešení konfliktů. Jejím zájmem je přinášet uvědomění do tvořivosti a různorodosti v každodenních situacích.Těšíme se na sdílení z bohaté studnice našich zkušeností.

 

28. - 30.

květen

2021

Supervizní kemp

                               Supervizní kemp

                               3 dny práce studentů v pokročilé fázi studia                                                                     procesové práce s konkrétními klienty, pod supervizí

 

                               Supervizor: Ivan Verný, M.D. & Dipl. PW. 

                                                                                            

                               28. – 30.5. 2021  

                               Osinalice / (v případě nepříznivé pandemické situace bude Online)

V rámci supervizního kempu bude příležitost intenzivně supervidovat svou práci s klienty tzv. naživo: 20 - 25 minut práce, plus zpětná vazba. 

Srdečně zváni jsou účastníci/e kurzů, které organizuje IPOP, aby jako „klienti/klientky“ přijeli na jeden nebo více dní. Klienti budou moci pracovat na svém tématu a současně se rovněž učit z pozorování a diskuse prací jiných. Supervidovaní jsou primárně studentky a studenti české školy procesově orientované práce (diploma trénink).

Vedení semináře

Ivan Verný, M.D. & Dipl. PW. Psychiatr a psychoterapeut s privátní praxí v Curychu, certifikovaný supervizor. Učí procesovou práci v rámci výcviků v Bratislavě, Praze a Curychu. S vášní kombinuje různé metody a odhaluje lidské poklady. Procesovou práci a systemické konstelace učí od roku 1990 a od roku 1994 vede mužské skupiny. Rád objevuje vlastní i cizí hranice, které jsou často definovány plachostí nebo strachem. Neutuchající zvědavost ho vede k novému učení, např. jízda na islandských koních nebo hraní na Hang.

Posezení v pohostinném domě

                          

                          Večer se Stáňou Študentovou

                          12. prosince 2016 (18:00-21:00) v Praze

 

 

                          Lektorka: Stáňa Študentová, Dipl. PW.

                                                                     

 

O semináři

Tento večer je strukturován jako „supervize“, kdy budeme dělat sezení/práci ve středu skupiny. Máte tedy možnost se buď aktivně zúčastnit tím, že si přinesete téma, kterým se budeme zabývat ve středu (pozn. vy a Stáňa Študentová) a nebo můžete být zúčastněnými svědky. Obě role jsou důležité a vítané u společného stolu!

 

Vedení semináře

Stáňa Študentová vystudovala psychologii v Brně, poté získala diplom v procesové práci v  Londýně, kde je nyní členkou fakulty RSPOP UK a vede klinické oddělení Centra pro krizovou intervenci a duševní zdraví.

Ve své soukromé praxi pracuje jako psychoterapeutka, facilitátorka a školitelka v oblasti tvořivosti, extrémních stavů vědomí a osobního rozvoje. Je supervizorkou pro studenty, klinické pracovníky a pro manažery v neziskových organizacích. Podílela se na publikování sborníku esejí o vnitřní práci "Far in Far out". Je také konzultantkou pro organizační týmy v oblasti týmového rozvoje a řešení konfliktů. Jejím zájmem je přinášet uvědomění do tvořivosti a různorodosti v každodenních situacích.

12.

červen

2021

VSTÁVEJ SEMÍNKO...

úvod do podstaty procesově orientované práce

                          

                                                        Seminář  12. 6. 2021, online, Zoom

                                                        časový rámec: 10:00 - 13:30, 15:00 - 17:00

                                                        Lektorka: Stana Studentova, Dipl. PW.

 

O semináři

V tomto jednodenním workshopu se ponoříme do podstaty procesově orientovaného přístupu: myšlenky, že to co nás vyrušuje, nebo je problémem, v sobě ukrývá semínko nového vývoje a může být zdrojem.

Bezpochyby je v dnešní době kolem nás a v nás spousta toho, co nás ruší, či způsobuje problémy. Ať už je to naše tělo, naše vztahy, nálady návykové tendence nebo domácí či světové zprávy. Jaké dveře mohou tyto zážitky otevřít? Co o sobě díky nim můžeme zjistit? 

O lektorce:

Vystudovala psychologii v Brně, poté získala diplom v procesové práci v Londýně, kde je nyní členkou fakulty RSPOP UK a vede klinické oddělení Centra pro krizovou intervenci a duševní zdraví. V České republice vede výcvik v POP, který je organizovaný Institutem procesově orientované práce (IPOP).Ve své soukromé praxi pracuje jako psychoterapeutka a školitelka v oblasti tvořivosti a osobního rozvoje. Je supervizorkou pro studenty, klinické pracovníky a pro manažery v neziskových organizacích. Je také konzultantkou pro organizační týmy v oblasti týmového rozvoje a řešení konfliktů. Jejím zájmem je přinášet uvědomění do tvořivosti a různorodosti v každodenních situacích.

© 2014 IPOP, vytvořeno s pomocí Wix.com a dufdesign.cz

  • facebook-square
  • flickr-square
  • Twitter Square
  • youtube-square