Kalendář seminářů

Skutečně neexistuje jiný vůdce

než naše touhy a sny.

Zatímco se snažíme setrvávat

v iluzi, že existuje někdo moudřejší,

větší nebo silnější, kdo by nás

vedl, naším osudem je stát se

právě tím moudrým člověkem,

po jakém dychtíme.

 

Julie Diamond

 
 
 
 

7.prosinec
2022

KDE TĚ TLAČÍ BOTA

                          

                             Miniseminář s Ivanem Verným 

                             7. prosince 2022, 17:30 - 20:00, online

                              

                              Lektor: Ivan VERNÝ, Dipl. PW.

 

O semináři

Pokud máte chuť a odvahu zkoumat své životní otázky, udělat si krátký coaching své pracovní situace, nechat si supervidovat nějaký případ z praxe, nebo jste jen zvědaví na možnost přímého zážitku procesově orientované práce, srdečně Vás zveme na večer s Ivanem Verným.

 

O lektorovi:

Ivan  se narodil na Slovensku a v roce 1969 odešel s rodiči do Švýcarska, kde má dnes v Curychu soukromou ordinaci. Kromě procesově orientované psychoterapie a ericsonovské psychoterapie ovládá také NLP a supervize zaměřené na umělecké metody (koučování a supervize týmů). Pracuje rovněž s traumatickými stavy. Od roku 1990 v Čechách a na Slovensku vyučuje POP (procesově orientovanou psychologii) a systemické konstelace.  V současnosti se kromě své praxe orientuje na koučování lídrů a týmů v různých organizacích Evropy. Je držitelem Evropského certifikátu psychoterapie. Miluje svou ženu, své dcery, přátele, svou práci a hudbu, tanec, zpěv, vaření marmelády a práci se dřevem.

Více informací: Rádi byste se o lektorovi a procesově orientované psychologii dozvěděli více? Přečtěte si rozhovor s Ivanem Verným.(zdroj: Moje psychologie, srpen, 2021)

Ivan.jpg

15. leden
2023

JAK SNY MOHOU VÉST

                            

                             Jednodenní seminář zaměřený na práci se sny

                             neděle 15. 1. 2023, 9:30 - 17:00

                             Pracovna, Vlkova 36, Praha 3

                            

                              Lektoři: Stáňa Studentová, Dipl. PW.

                                           Standa Háša, Dipl. PW

 

 

 

O semináři

Tento workshop vychází k předpokladu, že sny a „snění“ tvoří jakýsi počáteční potenciál, „podhoubí“, ze kterého „vyrůstá“ svět, který nás obklopuje. Naše první sny a nejranější vzpomínky navíc odhalují náš nejhlubší vzorec - tzv. životní mýtus - který organizuje naší meandrující životní cestu. 

Když se sladíme s tímto životním mýtem a vědomě jej žijeme, spoluvytváříme vlastní cestu, naší vizi pro svět, která nám byla dána do vínku a kterou svět potřebuje. Tyto kreativní síly nám napomáhají žít více v souladu s naší hlubokou přirozeností, a tím více tvořivě a snad i „lehčeji“. A současně nám to umožňuje žít vědomě naše vůdcovství, stávat se vůdci. 

Stejně jako jednotlivci i organizace či projekty mají své vize a sny, které tvoří jejich nejhlubší esenci určující jejich vývoj. Nacházení těchto hlubokých vzorců nám umožní spojit se s počáteční kreativní silou, která napomáhá se orientovat v časech nejistoty nebo nakládat s výzvami, kterým čelíme. 

 

Stana_new.jpg
Standa.webp

Posezení v pohostinném domě

                          

                          Večer se Stáňou Študentovou

                          12. prosince 2016 (18:00-21:00) v Praze

 

 

                          Lektorka: Stáňa Študentová, Dipl. PW.

                                                                     

 

O semináři

Tento večer je strukturován jako „supervize“, kdy budeme dělat sezení/práci ve středu skupiny. Máte tedy možnost se buď aktivně zúčastnit tím, že si přinesete téma, kterým se budeme zabývat ve středu (pozn. vy a Stáňa Študentová) a nebo můžete být zúčastněnými svědky. Obě role jsou důležité a vítané u společného stolu!

 

Vedení semináře

Stáňa Študentová vystudovala psychologii v Brně, poté získala diplom v procesové práci v  Londýně, kde je nyní členkou fakulty RSPOP UK a vede klinické oddělení Centra pro krizovou intervenci a duševní zdraví.

Ve své soukromé praxi pracuje jako psychoterapeutka, facilitátorka a školitelka v oblasti tvořivosti, extrémních stavů vědomí a osobního rozvoje. Je supervizorkou pro studenty, klinické pracovníky a pro manažery v neziskových organizacích. Podílela se na publikování sborníku esejí o vnitřní práci "Far in Far out". Je také konzultantkou pro organizační týmy v oblasti týmového rozvoje a řešení konfliktů. Jejím zájmem je přinášet uvědomění do tvořivosti a různorodosti v každodenních situacích.


2023

...připravujeme

12.3.   Moudrost těla
17. – 19. 3.   Family work, “couplehood” and parenthood.
19. – 21. 5.   Kreativní proces, procesová mysl a vůdcovství
1.7.   Moc, rank a facilitace konfliktu
9.9.   Vnitřní vůdce a facilitátor skupiny / týmu
22. – 24.9.   Innerwork