top of page

Mezinárodní setkání - Worldwork 2020​

Worldwork 2020, Kanada

Kotva 4
mountain color 7_WW logo.png
Kotva 3

Mezinárodní konference IAPOP 2018​

Embracing the Edge

Mezinárodní konference IAPOP, Irsko 2018

Kotva 2

Příspěvek na konferenci, Liberec 2016

 

Plakát příspěvku na konferenci psychosomatické medicíny, Liberec 2016

Kotva 1

V květnu 2015 proběhla mezinárodní konference

s Julií Diamond a dalšími speakry

Budování autentických organizací:

Moc, výkonnost & leadership

Co by se stalo, kdybychom měli svolení mluvit o tématech, které jsou v práci tabu, přitom nás nejvíce ovlivňují a zažíváme díky nim ve svém profesním životě nejvíce stresu? Co by se stalo, kdybychom měli prostředky a metody, jak o nich mluvit a to tak, že by z toho mohly mít užitek naše organizace? Dokázalo by to výrazně zvýšit výkon vaší organizace?

 

Autentičnost, rozdíly a konflikty, boj o moc, obavy a pochyby, dynamika vztahů a napětí v týmu: tyto věci zažíváme všichni, ale hovoříme o nich jen zřídka.

 

Mluvili jsme o těchto a jiných tématech, "o kterých se nemluví", a učili se nové způsoby, jak přinést změnu do svých organizací i svého okolí.

Tato konference a navazující workshop měly za cíl naučit účastníky nové metody, jak zvyšovat kvalitu práce a posilovat participaci a engagement prostřednictvím přinášení našeho autentického a celistvějšího já do pracovního života.

 

Účastnili se leadři různých komerčních i neziskových organizací, odborníci z oblasti HR, facilitátoři, koučové, manažeři týmu, kterří se zajímají o rozvoj organizací ale i o svůj osobní růst. 

Konference a workshop v číslech:

* 83 účastníků konference

* 113 účastníků na workshopu

* 7 speakrů, 3 tlumočníci

* z 9 různých zemí

Nové video s Julie Diamond

17. 2. 2015
 

Nová pravidla moci (v angličtině)

Přečtěte si překlad článku od Julie Diamond

 

Potřebujeme inteligenci moci?

Budování autentických organizací:

Klíčové kompetence moci

Navazující workshop s Julie Diamond

 

V životě organizací je moc často zdrojem velkých obtíží, stojí
za špatným řízením, konflikty, šikanováním a "toxickou" atmosférou. Boje
o moc podkopávají naši spolupráci a způsobují, že ze strachu z možné kritiky nesdílíme své nápady a brzdíme svou tvořivost. A naše neschopnost používat moc nám brání v rozhodnosti, znemožňuje nám přijímat a dávat přímou zpětnou vazbu nebo vést produktivní rozhovor.

 

Přitom moc sama o sobě není ten problém. Moc je energie, lidská snaha tvarovat svět, ovlivňovat ostatní, udělat něco významného. Moc se může těžko řídit, ale mít ji je důležité. Je tvořící a tvůrčí. Pověříte-li někoho mocí, je angažovanější, kreativnější a má více inspirace. Moc nám pomáhá spolupracovat s protivníky, překonávat propastné rozdíly a vytvářet řešení i těch nejobtížnějších problémů.

 

Tří-denní prožitkový seminář jsme si rovněž užili. Poskytl nám nástroje a metody k tomu, jak rozvíjet vlastní moc a proměnit ji na klíčovou kompetenci leadershipu.

 

bottom of page