top of page

Členové a členky
původního občanského sdružení IPOP

MUDr. Jan Audrlický

Vystudoval všeobecné lékařství na 3.LFUK, v roce 2013 atestoval z psychiatrie. Od r. 2007 pracuje jako psychiatr a psychoterapeut v psychiatrické ambulanci CADAS SANANIM z.s., kterou od r. 2015 vede. Je externím psychiatrem v krizovém centru Fokus. Je studentem 2. fáze diplomového výcviku. Absolvoval dlouholeté výcviky v Satiterapii, je diplomovaným Biosyntetickým terapeutem (násl. asistentem výcviku), dále kurzy práce s rodinou (SOFT), výcvik facilitace skupin POP, je kandidátem v KIP. 

Absolvoval  také kurzy focusingu, Trauma, má sedm let sebezkušenosti se skupinovou PBSP, kurz práce s aplikací PBSP v rodině aj. Na POPce miluje její jedinečný potenciál rozvíjení uvědomění smysluplnosti procesu v každém momentu, šířku záběru od možností facilitovat nejniternější témata a rozšířené stavy vědomí (coma work, innerwork), vztahy až po světové obtíže (worldwork), konflikty,... její přesnost, lidskost, přesah, kreativitu a využití v umění, ve světě.  Žije blaze se svou milou na horách.

Mgr. Kamila Bolfová

Vystudovala jsem obecnou antropologii na FHS UK v Praze, narodila jsem se na jaře a miluji jarní energii, která proráží cestu z temnot země na světlo slunce, většinou se vyskytuji tam, kde něco začíná nebo kde se hledají nové neprošlapané cesty stejně jako tam, kde je takových cest a pohledů potřeba. Pracovala jsem s imigranty a věnovala se jejich integraci do většinové společnosti, s matkami na rodičovské dovolené, které hledaly nový formát svého života. Nějakou dobu s lidmi s drogovou závislostí, kteří usilovali o vystoupení ze své závislosti, krátce v týmu pro léčbu duálních diagnóz, kde je výzvou duševní onemocnění stejně jako závislost na návykových látkách. Aktuálně pracuji se studenty při objevování prahu dospělosti a se ženami při hledání jejich povolání, také s lidmi, kteří se zajímají o své vztahy ve skupinách, ve kterých žijí a pracují. Absolvovala jsem základní výcvik v procesově orientované psychologii, výcvik facilitace skupinových procesů, výcvik navigace při hledání povolání a mnoho dalších seminářů a kurzů. Současně také pokračuji ve výcviku procesově orientované psychologie. Miluji improvizaci, umění, pohyb a práci s tělem a jedinečnost práce s každým i každou skupinou. Jsem matkou dvou dcer a žiji v Plzni.

Mgr. Ing. Stanislav Háša PhD., Dipl.PW.

Jihočeský rodák z Písku, dnes žijící v Praze, který již více než 15 let pracuje s lidmi, a to v různých rolích – jako terapeut, kouč, psycholog, poradce, facilitátor, vysokoškolský učitel, tak i manažer a HR profesionál. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a souběžně jednooborovou psychologii na FF Univerzity Karlovy. Následně na VŠE získal doktorát v oblasti managementu a managerské psychologie. Absolvoval sebezkušenostní 3letý výcvik v psychoanalytické skupinové psychoterapii, roční výcvik ve facilitaci skupinových procesů, řadu kurzů v oblasti procesově orientované práce, je v biosyntetickém výcviku. Absolvoval 80hodinový výcvik v koučingu v ČNP. Praktikuje jogu, občas běhá, stará se o bonsaje, rád čte a sní o Indii.

Mgr. Tomáš Hochman

Vystudoval jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci. Momentálně pracuje jako psycholog a terapeut ve zdravotnictví. Připravuje se na atestaci v oboru klinické psychologie. Je studentem 2. fáze výcviku Procesové práce v Česku. Absolvoval tréninky Posilnění učitelé a pracovníci s dětmi a mládeží a Na řešení orientovaná práce s dětmi, rodiči a komunitou. Jeho vášní je hudba, dlouhodobě se zajímá o práci se sny a zkoumání snových zkušeností. Je rád v kontaktu s přírodou.

Mgr. Soňa Janovská

Za všechny role mého života pár z těch aktuálních: jsem žena (většinou), máma (vlastní i nevlastní), lektorka, systemická koučka/terapeutka, výtvarnice, projektová managerka, VŠ pedagožka, arteterapeutka, a nyní i studentka procesworku. Práce mne před lety přivedla z Moravy do Prahy, nicméně síly dočerpávám v blízkosti Sázavy, kde žiji. Život mne stáčí k práci s dětmi (a/nebo s dětmi v dospělých). V současnosti kromě individuální praxe kouče a terapeuta zkoumám možnost, jak skloubit snění, pohyb a výtvarno do projektu Snové divadlo, veřejnosti otevřeno. Vystudovala jsem MU Brno a arteterapii v Českých Budějovicích. V dalších letech jsem absolvovala sebezkušenostní výcviky v systemickém koučování, systemické terapii a v telefonické krizové intervenci. Nyní jsem třetím rokem ve výcviku Procesově orientovaná práce pod POPI Slovensko. Mimo práci mne nabíjí čerstvý vzduch a pobyt v přírodě, jóga, pilates … snění a příběhy Hajao Mijazakiho.

Ing. Andrea Hášová

Po letech strávených v korporacích v různých týmech a pozicích zejména v oblasti rozvoje lidí, se postupně od roku 2014 věnuji  rozvíjení vlastní praxe. Koučuji, facilituji skupiny a týmy, působím jako  interim manažerka, terapeutka pod supervizí, lektoruji. Provázím lidi,  kteří mají zájem na sobě pracovat a prozkoumávat, co se jim děje a  vítat i neznámé či méně líbivé části sebe sama. Ráda přizývám do zkoumání práci s obrazy, pohyby, sny či tělesnými symptomy.  

Jsem studentkou 2.fáze procesově orientované práce. Absolvovala jsem výcvik v psychologickém koučování a výcvik The Art & Science of Coaching, roční  výcvik ve facilitaci a řadu krátkodobých kurzů zaměřených na osobní rozvoj. Jsem nadšená gastroturistka, milovnice kávy a dobrého jídla. Ráda lezu po horách a  prozkoumávám feraty, miluji výhledy a čerstvý vzduch. Největšími učitely jsou momentálně moje dvě děti, které mají talent na “šťouchnutí pod žebra” když to nečekám a je to potřeba. Pracuji v češtině, slovenštině a angličtině. 

Mgr. Slávek Keprt PhD., Dipl.PW.

Vystudoval sociologii na Univerzitě Karlově. Absolvoval čtyřletý psychoterapeutický výcvik v satiterapii, výcvik ve facilitaci skupinových procesů, výcvik doprovázení umírajících v hospici, výcvik v telefonické krizové intervenci a další rozvojové kurzy. Svoje dovednosti a kondici také čerpá z mnohaleté meditační praxe, které se věnoval i při půlročním pobytu v klášteře v Barmě.

Martin Nawrath

Vystudoval biochemii na Masarykově univerzitě v Brně. K psychologii ho přivedla intuice, vnitřní hledání, četba Junga a práce v oblasti ochrany životního prostředí. Svou duši začal lépe nahmatávat během desítek hodin sebezkušenostních seminářů brněnského psychologa Vladimíra Dvořáčka. Mostem s procesově orientovanou prací a vstupem do tajemství skupin a komunit se mu stala facilitace. Té využívá zejména na poli strategického, projektového a komunitního plánování obcí a organizací, řešení konfliktů a kreativního hledání potřeb komunit.

www.martin-nawrath.cz

MUDr. Miroslav Novotný

V psychoterapii jsem přitahován ke směrům, které podporují a respektují rozvíjení individuality a jedinečnosti každého z nás. Při své práci pracuji eklekticky a integrativně, tzn., že kombinuji různé přístupy, které považuji za nejužitečnější.

Jsem lékař, psychiatr, terapeut. K mé profesi mě přivedla zvědavost a zájem o to, jak věci, které mě ovlivňují, fungují. Klasická medicína založená na důkazech mi po určité době přestala stačit a začal jsem se intenzivně věnovat psychoterapii. Z medicínských přístupů využívám metody, které vedou ke zvýšení uvědomění a stability u klientů a pacientů. Používám farmakologickou podporu, pokud je to indikované a pro klienta přijatelné.Z profesních zájmů se nejdelší dobu věnuji závislostem na všech úrovních: látkové, procesuální, vztahové; problematice spoluzávislosti. Dlouhodobě pomáhám svým klientům a pacientům při vyhledávání podpůrných zdrojů v životě, při práci s hranicemi a při hledání podpory při změně životní cesty.V posledních letech se hlouběji zajímám o problematiku postavení a života mužů ve společnosti, o znovuobjevování cesty bojovníka, o příběhy vytěsňovaných a potlačovaných životních mýtů a o mnoho dalších témat :). 

Mgr. Lenka Procházková

Absolvovala jsem jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Několik let jsem pracovala v oblasti krizové intervence (Linka bezpečí). V současné době pracuji jako psycholog a terapeut. Mimo práce v soukromé praxi pracuji v Zařízení pro děti-cizince v Praze, kde se věnuji psychodiagnostice a terapii mladistvých s jazykovou bariérou a/nebo s historií zátěžových zkušeností. Současně také pokračuji v sebezkušenostním výcviku v Procesově orientované psychologii. V terapeutické praxi se zaměřuji na dospělé a dospívající klienty, na osoby procházející obtížnými životními obdobími a na podporu osobnostního rozvoje. Baví mně propojování každodenních zážitků z různých oblastí a nacházení nečekaných spojitostí. Důvěřuji přirozené schopnosti (se naučit) rozeznávat to důležité. Mou práci superviduje Anup Karia Dipl. PW.

Mgr. Anna Ryvolová, Dipl.PW.

Vystudovala jsem Řízení a supervizi na FHS UK a Sociální a pastorační práci na ETF UK. Své profesní působení jsem začala v roce 2002 arteterapeutickou prací s dětmi z dětských domovů, pokračovala jsem v oblasti vzdělávání, rozvoje dospělých a psychoterapie, kde jsem pracovala v rozmanitých rolích a organizacích. V rámci koučování, terapie a facilitace využívám především principů procesově orientované psychologie, kterou od roku 2010 studuji, dále pak poznatky z absolvovaných výcviků v psychologickém koučování, facilitaci, arteterapii, motivačních rozhovorech a řady kratších kurzů. 

V poslední době se kromě poskytování terapií a konzultací věnuji organizaci a facilitaci veřejných diskuzí, tzv. otevřených fór, zaměřených především na témata týkající se klimatické krize. Žiji v Praze s mužem Jakubem a našimi dětmi. 

PhDr. Mgr. Barbora Sedláková, Ph.D.

Vystudovala psychologii na FF UP a Speciálně pedagogickou andragogiku PDF UP v Olomouci. Absolvovala výcvik v krizové a telefonické krizové intervenci; tanečně-pohybová terapie v institucionální výchově; základní kurz hypnózy pro lékaře a klinické psychology.

Mgr. Stáňa Študentová, Dipl.PW.

Pochází z Moravy. Absolvovala studium psychologie na FFMU v Brně a získala Diplom v procesové práci v Londýně. V Londýně také nyní žije a pracuje jako terapeutka, facilitátorka a školitelka v oblasti kreativity, extremních stavů a worldworku. Pracuje také jako klinická supervizorka jak pro studenty procesově orientovaného přístupu, tak pro studenty a pracovníky jiných psychoterapeutických a psychologických škol. Je autorkou několika studií, dizertační práce "Dar cesty” a podílela sa na publikování sborníku esejí o vnitřní práci "Far in Far out". V roku 2008 byla jednou z organizátorek celosvětové konference věnované novým možnostem řešení konfliktů "Worldwork", konané v Londýně www.worldwork.org. Je spoluzakladatelkou organizace Asta Facilitation www.astafacilitation.net, která se zaměřuje na konzultace a práci s organizačními týmy, neziskovými organizacemi v oblasti týmové spolupráce a rozvoje; multikulturální komunikací, vůdcovstvím a řešením konfliktů. Kontakt: stanya_asta@btinternet.com

Oleg Šuk

Slovenský rodák z Košic, žijící v Praze, kde studuje jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově. Procesovou prací se zabývá od roku 2012, má ukončený základní tréning o rozsahu 205 hodin a aktuálně je studentem fáze 1. Psychologie a práce s lidmi je jeho vášeň už od šestnácti let, kdy poprvé začal navštěvovat různé semináře. Má zkušenosti v práci s dětmi s postihnutím autistického spektra a v současnosti pracuje jako konzultant v personalistice. Miluje umění a za nejdůležitější považuje rodinu a blízké bezprostřední vztahy.

Ing. Bc. Hynek Valenta

Vystudoval jaderné inženýrství na ČVUT Praha, podnikový management svedlejší specializací psychologie a sociologie v řízení na VŠE Praha a psychologii na UP Olomouc. Má za sebou čtyřletý výcvik gestalt terapie a dvouletý výcvik gestalt přístupu v organizacích. Je individuálním členem EAGT (Evropská asociace gestalt terapie) a držitelem EC-GPO (The EuropeanCertificate of the Gestalt Practitioner in Organisations). V současnosti pracuje jako kouč, lektor a psychoterapeut. Pro organizace zajišťuje poradenství v oblasti nastavení procesů, tréninky manažerských a komunikačních dovedností, koučování top managementu a klíčových specialistů. Pro veřejnost poskytuje individuální a párovou psychoterapii a osobnostně rozvojové kurzy spojené s flamenkovým tancem. Žije v Praze se svou ženou a pěti dětmi.

bottom of page