top of page

V květnu 2015 proběhla mezinárodní konference

s Julií Diamond a dalšími speakry

Budování autentických organizací:

Moc, výkonnost & leadership

Co by se stalo, kdybychom měli svolení mluvit o tématech, které jsou v práci tabu, přitom nás nejvíce ovlivňují a zažíváme díky nim ve svém profesním životě nejvíce stresu? Co by se stalo, kdybychom měli prostředky a metody, jak o nich mluvit a to tak, že by z toho mohly mít užitek naše organizace? Dokázalo by to výrazně zvýšit výkon vaší organizace?

 

Autentičnost, rozdíly a konflikty, boj o moc, obavy a pochyby, dynamika vztahů a napětí v týmu: tyto věci zažíváme všichni, ale hovoříme o nich jen zřídka.

 

Mluvili jsme o těchto a jiných tématech, "o kterých se nemluví", a učili se nové způsoby, jak přinést změnu do svých organizací i svého okolí.

Tato konference a navazující workshop měly za cíl naučit účastníky nové metody, jak zvyšovat kvalitu práce a posilovat participaci a engagement prostřednictvím přinášení našeho autentického a celistvějšího já do pracovního života.

 

Účastnili se leadři různých komerčních i neziskových organizací, odborníci z oblasti HR, facilitátoři, koučové, manažeři týmu, kterří se zajímají o rozvoj organizací ale i o svůj osobní růst. 

Pozvánka od Caspara Fröhlicha

31. 3. 2015

Konference a workshop v číslech:

* 83 účastníků konference

* 113 účastníků na workshopu

* 7 speakrů, 3 tlumočníci

* z 9 různých zemí

Pozvánka od Elke Schlehuber 

17. 3. 2015

Budování autentických organizací:

Klíčové kompetence moci

Navazující workshop s Julie Diamond

 

V životě organizací je moc často zdrojem velkých obtíží, stojí
za špatným řízením, konflikty, šikanováním a "toxickou" atmosférou. Boje
o moc podkopávají naši spolupráci a způsobují, že ze strachu z možné kritiky nesdílíme své nápady a brzdíme svou tvořivost. A naše neschopnost používat moc nám brání v rozhodnosti, znemožňuje nám přijímat a dávat přímou zpětnou vazbu nebo vést produktivní rozhovor.

 

Přitom moc sama o sobě není ten problém. Moc je energie, lidská snaha tvarovat svět, ovlivňovat ostatní, udělat něco významného. Moc se může těžko řídit, ale mít ji je důležité. Je tvořící a tvůrčí. Pověříte-li někoho mocí, je angažovanější, kreativnější a má více inspirace. Moc nám pomáhá spolupracovat s protivníky, překonávat propastné rozdíly a vytvářet řešení i těch nejobtížnějších problémů.

 

Tří-denní prožitkový seminář jsme si rovněž užili. Poskytl nám nástroje a metody k tomu, jak rozvíjet vlastní moc a proměnit ji na klíčovou kompetenci leadershipu.

 

Přečtěte si překlad článku od Julie Diamond

 

Potřebujeme inteligenci moci?

Nové video s Julie Diamond

17. 2. 2015
 

Nová pravidla moci (v angličtině)

Speakři

Srdcem leadershipu je moc. A přitom je těžké ji správně uchopit. Počet selhání u leadrů, ukazuje, jak je to obtížné: polovina leadrů povýšených na nejvyšší posty

v organizacích selžou během dvou let. "Stinná stránka" moci je prokázána i aktuálními výzkumy v sociální psychologii: ti, kteří mají vyšší status a moc, konají s vyšším sebevědomím, dělají si méně starostí se zpětnou vazbou, a mají méně empatie vůči ostatním. Na druhou stranu některé tyto charakteristiky jsou předpokladem pro skvělý leadership. Jak můžeme používat moc správně, aniž bychom podlehli svádění jejího zhoubného vlivu? Tato přednáška prezentuje nový způsob smýšlení o moci. Vedle emociální a sociální inteligence potřebujeme "inteligenci moci", základní manažerskou kompetenci, abychom zacházeli s mocí v našich organizacích a komunitách tvůrčím, zdravým

a podporujícím způsobem.

Julie DIAMOND

Inteligence moci: nová pravidla

Julie je konzultantka v oblasti leadershipu, koučka a trenérka z Portlandu, Oregon, USA, která působí mezinárodně. Již více než 25 let je v čele vytváření příležitostí pro transformační učení a rozvoj, napříč různými sektory. Od magisterských programů v oblasti procesově-orientované psychologie, po rozvojové programy pro lídry z businessu, státního i neziskového sektoru.

Jeji aktuální výzkum se soustřeďuje na používání moci ve vedení, a její příspěvky na toto téma najdete na jejím blogu, "Uživatelská příručka k moci" na www.juliediamond.net. Julie umí přinášet srozumitelnost do komplexních a složitých konceptů, a její autentický a dynamický styl facilitace podporuje opravdové porozumění a má hluboký přínos do učícího procesu.

Anup KARIA

"Být jiný je dobré": stále častěji se již objevuje uvědomění, že mnoho týmů a organizací podává nejlepší výsledky, když se jejich členové můžou pyšnit různorodými identitami (včetně pohlaví, věku, rasy, příslušnosti k určitému etniku, sexuální orientace, s různými handicapy...) a různorodými zkušenostmi. A to hlavně pokud je tato různorodost aktivně přivítána a oceněna, na rozdíl od toho, že je pouze tolerována či potlačována.

Podle studií, které přinesl Scott E. Page, profesor komplexních systémů a ekonomiky na Univerzitě v Michiganu, týmy, které jsou charakteristické svojí různorodostí, umí nahlížet na problémy z různých stran a také budou používat různé cesty k nalezení možných řešení. Z této perspektivy se zdá, že čím komplexnější rozhodnutí je potřeba udělat, tím více stojí za to "investovat" do různorodosti a tím nacházet kreativní způsoby řešení.

Avšak, co to v praxi znamená a jak naložit s těžkostmi, které s různorodostí přichází? V této rozpravě se budeme dívat na výzvy využití síly různorodosti a jak principy "hluboké demokracie", jeden z principů procesové práce, můžou tomu pomoci.

.

Síla různorodosti: využití procesů diverzity v organizacích

Anup je certifikovaný procesově-orientovaný facilitator a konzultant na organizační rozvoj s vice než 20 lety zkušeností s prací s jednotlivci a skupinami. Učí procesově-orientovanou psychologii ve Velké Británii, ČR a mezinárodně, vede semináře a má konzultační praxi v Londýně.

Je spoluzakladatel společnosti Asta Facilitation, která pracuje s organizacemi v oblasti rozvoje leadership, diversity a change managementu. 

Soutěživost a vzájemná závislost řídí naše vztahy v businessu víc než cokoliv jiného. Není neobvyklé, že musíme soutěžit proti stejným osobám, na kterých jsme závislí. Tato skutečnost postupně nahlodává naši schopnost vytvářet vztahy s jinými lidmi. Soutěživost nás nutí využívat naší moc a vliv na dosahování našich cílů. Závislost omezuje naši moc a nutí nás se otevřít a spolupracovat.

Všichni víme, jak je obtížné mluvit na veřejnosti o vztazích. Téměř to není možné. Když rozhovor jde tímto směrem, okamžitě se objevuje obava z toho, že ztratíme tvář. Veřejný prostor v organizacích je často charakterizován jako businessový, hovořící o faktech, držící emoce pod kontrolou a podávající výkon. A skutečně, existují dobré důvody, proč tento konsensus akceptujeme. I přesto o tom pojďme mluvit: Co by to znamenalo, ještě víc uznat naši vzájemnou závislost? Existují nějaké dovednosti na zvědomování toho, jak zacházet se vztahy teď a tady?

Elke SCHLEHUBER

Síla vztahů v businessu: zlepšování kvality interakcí

Elke má 17 let zkušeností v oblasti rozvoje organizací a týmů, osobního rozvoje a rozvoje leadershipu. V Německu, na hranicích se Švýcarskem, provozuje svoji konzultační praxi. Pracuje s jednotlivci, týmy i celými organizacemi.

Témata, která jí hýbou v práci a v životě jsou: posilování ženských kvalit ve veřejném prostoru, přinášení víc uvědomění do toho, jak zacházíme s mocí v našem vnitřním životě a ve vztazích. V neposlední řadě ji zajímá jak se co nejvíc spojovat se spiritualitou, která nás všechny ovlivňuje. 

 

Stanislav HÁŠA

Humanizace rozhovorů o výkonu: použití osobní síly a vlivu

Stanislav je profesionální průvodce lidí, HR poradce, kouč a facilitátor, s více než 16 lety zkušeností. Jeho profesní historie zahrnuje businessové role v investiční bance a holdingu (finanční ředitel, projektový leader), jako i role v řízení lidí (Human Capital Advisory leader v konzultační společnosti, a HR ředitel velké pojišťovny).

Tyto dva směry se prolínají i jeho vzděláním, a to psychologie a ekonomie, s PhD. v oboru manažerské psychologie.

S nadšením a entusiasmem rozvíjí své projekty Prothea a Po poli a učí na vysoké škole.

Lidi zajímá dialog o tom, co jsou zdroje osobní síly a authority – bez ohledu na vzdělání, pozici v organizační hierarchii nebo příjem. Po té, co s vámi vysdílím svoji perspektivu na toto téma, se ponoříme hlouběji do praktického cvičení inspirovaného filozofií hluboké demokracie. Cílem je zvýšit naši vlastní sílu a interpersonální leadership dovednosti, abychom lépe zvládali náročné situace v našich organizacích a businessu. Což na oplátku podpoří naši odolnost v emotivních chvílích, které v praxi zažíváme během intenzivních změnových procesů.

Koncept hluboké demokracie byl vyvinut Dr. Arnoldem Mindellem, fyzikem a psychoterapeutem, který pracuje v Portlandu, USA. Je to paradigma řízení změny, které akceleruje sociální změnu prostřednictvím zvýšeného uvědomování si toho, co se děje.

Tento workshop je užitečný pro manažery, konzultanty v organizačním rozvoji a změnových procesech, expertech pro vzdělávání a rozvoj, kouče a trenéry. Toto paradigm dává hlavní důraz na rozvoj svého vnitřního já, což nazýváme “vnitřní práce”.

Caspar FRÖHLICH

Zdroje osobní síly: pozvánka

k rozhovoru o hluboké demokracii

Caspar se zabývá poradenstvím pro top management mezinárodních firem, jako např. Daimler, KPMG, Continental, Metrohm. Mluví a píše o inovativních přístupech v leadershipu a nových způsobech spolupráce v moderních korporacích. Získal titul MBA se zaměřením na finance, prošel rozsáhlým tréninkem v oblasti organizačního poradenství a má diplom v oblasti facilitace hluboké demokracie. Jeho leadership-blog "Manage your boss", který publikuje každý týden na top 3 web-portálech ve Švýcarsku, má čtenost až 10 000 čtenářů týdně. Pracuje a žije v Curychu ve Švýcarsku.

Stanya STUDENTOVA

Performance management je komplexní záležitost. Skládá se z mnoha částí a vyžaduje určité dovednosti. Pokud se k němu postavíme s tím "správným nastavením", může nám velmi dobře posloužit. Ale co je to to "správné nastavení"?

V tomto workshopu budeme objevovat, jak můžeme využít sami sebe (a to, co prožíváme) jako zdroj, který nás provede komplexními situacemi a pomůže facilitovat interakce; jak nám naše schopnost reflexe může pomoct osobně růst, vytvářet lepší vztahy a pomáhát růst týmům i organizacím.

Budu sdílet několik témat s cílem zpochybnit pojem neutrality a povzbudit diskusi. Potom zažijeme několik krátkých reflexí, jak jít za hranice neutrality a jak rozvíjet naší odolnost a fluiditu jako aspekty emoční inteligence.

Sebereflexe jako akcelerátor růstu

Stanya je certifikovaná procesově-orientovaná facilitátorka a konzultantka na organizační rozvoj, která pracuje v oblasti kreativity, diverzity, leadershipu, facilitace konfliktů, vzdělávání, rozvoje a managementu v Londýně. V organizacích nejčastěji pracuje na rozvoji týmů a facilitaci konfliktů. Vystudovala psychologii v Brně. V minulosti působila jako učitelka umění, a tak přináší svoji vášeň pro rozvíjení tvůrčích směrů do každodenního života a objevování potenciálu ve výzvách, kterým čelíme na hranici našich zkušeností. Koučuje profesionály vzdělávání, manažery, mediátory, umělce...

Lubor ŽALMAN

Změna paradigmatu leadershipu: k autentičnosti a sebe-uvědomění

Lubor, momentálně zakladatel a partner investiční společnosti EnCor Capital Management. Jeho profesní kariéra je silně spojena s českým bankovním sektorem, kdy přes 9 let vedl v roli CEO Raiffeisenbank. Tato role zahrnovala nejen výzvy v rámci středo-evropské bankovní skupiny, ale navíc slučování dvou bank na českém trhu.

Předtím působil v oblasti investičního bankovnictví v Komerční bance a v consultingu s McKinsey & Company. Je silným leaderem a inspirativním speakrem. 

bottom of page