top of page

Konference - program

14

května

Budování autentických organizací:

Moc, výkonnost & leadership

Detailnější příspěvky jednotlivých speakrů.

 

Časový harmonogram dne najdete ke stažení v pdf dokumentu.

Inteligence moci: nová pravidla

Srdcem leadershipu je moc. A přitom je těžké ji správně uchopit. Počet selhání u leadrů, ukazuje, jak je to obtížné: polovina leadrů povýšených na nejvyšší posty

v organizacích selžou během dvou let. "Stinná stránka" moci je prokázána i aktuálními výzkumy v sociální psychologii: ti, kteří mají vyšší status a moc, konají s vyšším sebevědomím, dělají si méně starostí se zpětnou vazbou, a mají méně empatie vůči ostatním. Na druhou stranu některé tyto charakteristiky jsou předpokladem pro skvělý leadership. Jak můžeme používat moc správně, aniž bychom podlehli svádění jejího zhoubného vlivu? Tato přednáška prezentuje nový způsob smýšlení o moci. Vedle emociální a sociální inteligence potřebujeme "inteligenci moci", základní manažerskou kompetenci, abychom zacházeli s mocí v našich organizacích a komunitách tvůrčím, zdravým

a podporujícím způsobem.

Julie DIAMOND

Humanizace rozhovorů o výkonu: použití osobní síly a vlivu

V přípravě.

Stanislav HÁŠA

Změna paradigmatu leadershipu: k autentičnosti a sebe-uvědomění

Připravujeme.

Lubor ŽALMAN

Lidi zajímá dialog o tom, co jsou zdroje osobní síly a authority – bez ohledu na vzdělání, pozici v organizační hierarchii nebo příjem. Po té, co s vámi vysdílím svoji perspektivu na toto téma, se ponoříme hlouběji do praktického cvičení inspirovaného filozofií hluboké demokracie. Cílem je zvýšit naši vlastní sílu a interpersonální leadership dovednosti, abychom lépe zvládali náročné situace v našich organizacích a businessu. Což na oplátku podpoří naši odolnost v emotivních chvílích, které v praxi zažíváme během intenzivních změnových procesů.

Koncept hluboké demokracie byl vyvinut Dr. Arnoldem Mindellem, fyzikem a psychoterapeutem, který pracuje v Portlandu, USA. Je to paradigma řízení změny, které akceleruje sociální změnu prostřednictvím zvýšeného uvědomování si toho, co se děje.

Tento workshop je užitečný pro manažery, konzultanty v organizačním rozvoji a změnových procesech, expertech pro vzdělávání a rozvoj, kouče a trenéry. Toto paradigm dává hlavní důraz na rozvoj svého vnitřního já, což nazýváme “vnitřní práce”.

Zdroje osobní síly: pozvánka

k rozhovoru o hluboké demokracii

Caspar FRÖHLICH

Elke SCHLEHUBER

Síla vztahů v businessu: zlepšování kvality interakcí

Soutěživost a vzájemná závislost řídí naše vztahy v businessu víc než cokoliv jiného. Není neobvyklé, že musíme soutěžit proti stejným osobám, na kterých jsme závislí. Tato skutečnost postupně nahlodává naši schopnost vytvářet vztahy s jinými lidmi. Soutěživost nás nutí využívat naší moc a vliv na dosahování našich cílů. Závislost omezuje naši moc a nutí nás se otevřít a spolupracovat.

Všichni víme, jak je obtížné mluvit na veřejnosti o vztazích. Téměř to není možné. Když rozhovor jde tímto směrem, okamžitě se objevuje obava z toho, že ztratíme tvář. Veřejný prostor v organizacích je často charakterizován jako businessový, hovořící o faktech, držící emoce pod kontrolou a podávající výkon. A skutečně, existují dobré důvody, proč tento konsensus akceptujeme. I přesto o tom pojďme mluvit: Co by to znamenalo, ještě víc uznat naši vzájemnou závislost? Existují nějaké dovednosti na zvědomování toho, jak zacházet se vztahy teď a tady?

Stanya STUDENTOVA

Sebereflexe jako akcelerátor růstu

Performance management je komplexní záležitost. Skládá se z mnoha částí a vyžaduje určité dovednosti. Pokud se k němu postavíme s tím "správným nastavením", může nám velmi dobře posloužit. Ale co je to to "správné nastavení"?

 

V tomto workshopu budeme objevovat, jak můžeme využít sami sebe (a to, co prožíváme) jako zdroj, který nás provede komplexními situacemi a pomůže facilitovat interakce; jak nám naše schopnost reflexe může pomoct osobně růst, vytvářet lepší vztahy a pomáhát růst týmům i organizacím. 

 

Budu sdílet několik témat s cílem zpochybnit pojem neutrality a povzbudit diskusi. Potom zažijeme několik krátkých reflexí, jak jít za hranice neutrality a jak rozvíjet naší odolnost a fluiditu jako aspekty emoční inteligence.

Anup KARIA

Síla různorodosti: využití procesů diverzity v organizacích

"Být jiný je dobré": stále častěji se již objevuje uvědomění, že mnoho týmů a organizací podává nejlepší výsledky, když se jejich členové můžou pyšnit různorodými identitami (včetně pohlaví, věku, rasy, příslušnosti k určitému etniku, sexuální orientace, s různými handicapy...) a různorodými zkušenostmi. A to hlavně pokud je tato různorodost aktivně přivítána a oceněna, na rozdíl od toho, že je pouze tolerována či potlačována.

 

Podle studií, které přinesl Scott E. Page, profesor komplexních systémů a ekonomiky na Univerzitě v Michiganu, týmy, které jsou charakteristické svojí různorodostí, umí nahlížet na problémy z různých stran a také budou používat různé cesty k nalezení možných řešení. Z této perspektivy se zdá, že čím komplexnější rozhodnutí je potřeba udělat, tím více stojí za to "investovat" do různorodosti a tím nacházet kreativní způsoby řešení.

 

Avšak, co to v praxi znamená a jak naložit s těžkostmi, které s různorodostí přichází? V této rozpravě se budeme dívat na výzvy využití síly různorodosti a jak principy "hluboké demokracie", jeden z principů procesové práce, můžou tomu pomoci.

.

bottom of page