top of page

Kalendář seminářů

Skutečně neexistuje jiný vůdce

než naše touhy a sny.

Zatímco se snažíme setrvávat

v iluzi, že existuje někdo moudřejší,

větší nebo silnější, kdo by nás

vedl, naším osudem je stát se

právě tím moudrým člověkem,

po jakém dychtíme.

 

Julie Diamond

seminář1

12. březen
2023

MOUDROST TĚLA, MOUDROST SKUPINY

Práce s tělovými symptomy ve skupině

                            

                             Jednodenní seminář zaměřený na práci s tělovými symptomy                                ve skupině

                              neděle 12. března 2023, 9:30 - 17:00

                              Prostor 8, Šmilovského 8, Praha 2         

                  

                              Lektoři: Mgr. Stáňa Studentová, Dipl. PW.

                                           Mgr. Standa Háša, Dipl. PW

 

 

 

O semináři

Při zažívání tělesných symptomů se je většinou snažíme vyřešit sami, často s pocitem, že nejsme plnohodnotní, zůstáváme izolováni a často s pocity osamělosti. Z pohledu procesové práce naše tělesné symptomy však nejsou jenom osobní záležitostí, ale přináležejí i celému společenství. Nesou informace, které jsou užitečné nejenom pro jednotlivce, který přináší symptom, ale jsou hodnotné pro celé společenství. 

 

Základní myšlenkou POP přístupu je, že v těchto rušivých zážitcích můžeme najít informaci, která je marginalizována v individuálním a kolektivním kontextu. Rozvinutím a sdílením těchto zážitků ve skupině může být tato informace integrovaná/přivlastněná nejenom jednotlivcem, který původní symptom přinesl ale i celou skupinou. 

 

Pokud vás láká to společně s námi zkoumat, jste srdečně zváni. Bude několik příležitostí pracovat s vlastním symptomem ve středu skupiny a současně bude možné být součástí celé skupiny, s jedinečnou příležitostí sdílet, být svědkem, objevovat a učit se z toho, co se vynoří během celého dne.  

 

Stana_new.jpg
Standa.webp
Seminar_3

Posezení v pohostinném domě

1.
července
2023

V OKU HURIKÁNU

Jednodenní seminář zaměřený na práci s konflikty a osobní silou v procesově-orientovaném přístupu

                            

                             Jednodenní seminář zaměřený na práci s tělovými symptomy                                ve skupině

                                           1. července 2023, 9:30 - 17:00

                                           Prostor 8, Šmilovského 8, Praha 2         

                  

                              Lektoři: Mgr. Stáňa Studentová, Dipl. PW.

                                           Mgr. Standa Háša, Dipl. PW

 

 

 

O semináři

Kdo z nás má rád konflikty? Máme zkušenost, že většinou nevedou k dobrým výsledkům a tak se jim často (oprávněně) vyhýbáme. Ať chceme či nechceme, konflikty jsou součástí našich každodenních životů. Z pohledu procesové práce konflikt může obsahovat semínko něčeho nového, nový aspekt vztahu, nový náhled kudy se vydat, či může být zdrojem našeho osobního růstu.


Během tohoto jednodenního workshopu budeme zkoumat, co všechno se pro nás v konfliktech odehrává, jaké síly námi hýbou. Budeme se spojovat s naší osobní silou a používat ji k zvládání vnějších konfliktů, ať už našich vlastních nebo když pracujeme s druhými.


Tento jednodenní workshop je určen všem zájemcům,kteří chtějí lépe zacházet se svými konflikty, objevovat svojí osobní sílu a její zdroje.

Vedení semináře:

Mgr. Stáňa Študentová Dipl. PW

Vystudovala psychologii v Brně, poté získala diplom v procesově orientované psychologii v Londýně, kde je nyní členkou fakulty RSPOP UK a vede klinické oddělení Centra pro krizovou intervenci a duševní zdraví. Je jednou ze zakladatelek IPOPu, vede zde výcvikové a vzdělávací programy. Je supervizorkou pro studenty, klinické pracovníky a pro manažery v neziskových organizacích.

Mgr. Stanislav Háša, Dipl. PW

Psycholog, psychoterapeut, procesový diplomant, facilitátor. Je členem vedení IPOPu, Katedry managementu na VŠE v Praze, kde se zabývá organizačním životem a managementem. Ve své psychoterapeutické praxi pracuje s jednotlivci a páry. Superviduje týmy v organizacích, facilituje skupiny v různých oblastech, zabývá se osobním růstem. 

Stana_new.jpg
Standa.webp
Seminar_4

9.
září
2023

MOUDROST TĚLA, MOUDROST SKUPINY II.

Jednodenní seminář zaměřený na využití práce s tělem pro facilitaci skupin, komunit, pro svět.

                            

                                           9. září 2023, 9:30 - 17:00

                                           Prostor 8, Šmilovského 8, Praha 2         

                  

                              Lektoři: Mgr. Stáňa Studentová, Dipl. PW.

                                           Mgr. Standa Háša, Dipl. PW

 

 

 

O semináři

Při zažívání tělesných symptomů se je většinou snažíme vyřešit sami, často s pocitem, že nejsme plnohodnotní, zůstáváme izolováni a s častými pocity osamělosti.


Základní myšlenkou POP přístupu je, že v těchto rušivých zážitcích můžeme najít informaci, která je marginalizována a potenciálně smysluplná v individuálním a kolektivním kontextu. Rozvinutím a sdílením těchto zážitků ve skupině může být tato informace integrovaná/přivlastněná nejenom jednotlivcem, který původní symptom přinesl, ale i celou skupinou.


Pokud vás láká společně to s námi zkoumat, jste srdečně zváni. Dopoledne bude několik příležitostí pracovat s vlastním symptomem ve středu skupiny a současně bude možné být součástí celé skupiny, s jedinečnou příležitostí sdílet, být svědkem, objevovat a učit se z toho. Odpoledne vybereme a budeme v celé skupině zkoumat a reflektovat na jedno z témat (kolektivních témat), které se vynořilo během dopoledních prací. Díky tomu se budeme učit, jak tyto individuální projevy přináleží celé skupině, včetně toho, jak se naopak svět může odrážet v našem těle.


Pokud máte zájemo práci s vlastnímsymptomemve středu skupiny, vyplňte to prosím
v registračnímformuláři, počet míst je omezený.

Vedení semináře:

Mgr. Stáňa Študentová Dipl. PW

Vystudovala psychologii v Brně, poté získala diplom v procesově orientované psychologii v Londýně, kde je nyní členkou fakulty RSPOP UK a vede klinické oddělení Centra pro krizovou intervenci a duševní zdraví. Je jednou ze zakladatelek IPOPu, vede zde výcvikové a vzdělávací programy. Je supervizorkou pro studenty, klinické pracovníky a pro manažery v neziskových organizacích.

Mgr. Stanislav Háša, Dipl. PW

Psycholog, psychoterapeut, procesový diplomant, facilitátor. Je členem vedení IPOPu, Katedry managementu na VŠE v Praze, kde se zabývá organizačním životem a managementem. Ve své psychoterapeutické praxi pracuje s jednotlivci a páry. Superviduje týmy v organizacích, facilituje skupiny v různých oblastech, zabývá se osobním růstem.

Stana new photo.jpeg
Standa.webp

9.
březen
202
4

JAK NAŠE TĚLO MLUVÍ?

                             Jednodenní seminář zaměřený na práci s tělem a vztahy 

                           

                              9.3. 2024, 10:00 - 17:30, Praha, Prostor 8

                            

                              Lektorky: Stáňa Studentová, Dipl. PW.

                                              Anna Ryvolová, Dipl. PW

                           

                            

O semináři

Naše těla jsou nositeli nezamýšlené komunikace, která má silný dopad na vztahy.

 

V tomto jednodenním workshopu položíme základy uvědomování si dvojitých signálů tzn. signálů, které jsou záměrné, a také signálů v našem těle, které zjevně nejsou v souladu s naším záměrem. Budeme se učit vnímat multikanálovou přirozenost komunikace a využívat ji, abychom se ponořili do skryté síly a tvořivosti v těle. 

Vedení semináře

Stáňa Studentová vystudovala psychologii v Brně, poté získala diplom v procesově orientované psychologii v Londýně, kde je nyní členkou fakulty RSPOP UK a vede klinické oddělení Centra pro krizovou intervenci a duševní zdraví. Je jednou ze zakladatelek IPOPu a vede zde výcvikové a vzdělávací programy. Ve své soukromé praxi pracuje jako psychoterapeutka, facilitátorka, školitelka a supervizorka.

Anna Ryvolová vystudovala Řízení a supervizi na FHS UK, Sociální a pastorační práci na ETF UK a VOŠ Jabok. Mnoho let působí v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých a psychoterapie. V současné době pracuje jako ředitelka Institutu procesově orientované práce (IPOP), se kterým je spojena od jeho vzniku, a jako terapeutka a facilitátorka v centru Po Poli.

Anna_1.jpg
Stáňa new_.jpg
Seminar_2

                          

                          Večer se Stáňou Študentovou

                          12. prosince 2016 (18:00-21:00) v Praze

 

 

                          Lektorka: Stáňa Študentová, Dipl. PW.

                                                                     

 

O semináři

Tento večer je strukturován jako „supervize“, kdy budeme dělat sezení/práci ve středu skupiny. Máte tedy možnost se buď aktivně zúčastnit tím, že si přinesete téma, kterým se budeme zabývat ve středu (pozn. vy a Stáňa Študentová) a nebo můžete být zúčastněnými svědky. Obě role jsou důležité a vítané u společného stolu!

 

Vedení semináře

Stáňa Študentová vystudovala psychologii v Brně, poté získala diplom v procesové práci v  Londýně, kde je nyní členkou fakulty RSPOP UK a vede klinické oddělení Centra pro krizovou intervenci a duševní zdraví.

Ve své soukromé praxi pracuje jako psychoterapeutka, facilitátorka a školitelka v oblasti tvořivosti, extrémních stavů vědomí a osobního rozvoje. Je supervizorkou pro studenty, klinické pracovníky a pro manažery v neziskových organizacích. Podílela se na publikování sborníku esejí o vnitřní práci "Far in Far out". Je také konzultantkou pro organizační týmy v oblasti týmového rozvoje a řešení konfliktů. Jejím zájmem je přinášet uvědomění do tvořivosti a různorodosti v každodenních situacích.

bottom of page