top of page

Odkazy

Stránky zahraničních center procesové práce

POPI - Slovensko

http://www.processwork.sk

 

Process work Center of Portland, USA

http://www.processwork.org

 

RSPOPUK - The Research Society for Process Oriented Psychology, Velká Británie

http://www.rspopuk.com

 

Institut für Prozessarbeit, Zurich, Švýcarsko

http://www.institut-prozessarbeit.ch

 

ANZPOP - Procesově orientovaná psychologie, Austrálie a Nový Zéland

http://www.anzpop.org

 

Process work, Řecko

http://www.processwork.gr

 

Process work Dánsko

http://www.processwork.dk

 

Process Work, Irsko

http://www.processworkireland.org

 

Akademia POP, Polsko

http://www.akademiapop.org

 

Institut procesové psychologie, Polsko

http://www.processwork.pl/

 

Stránky POP v Německu

http://www.prozessorientierte-psychologie.de

Mgr. Martin Nawrath

Vzdělání: Biochemie na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, semináře a tréninky zaměřené na komunikaci, facilitaci a péči o duši

Výcvik POP: Student druhé fáze výcviku Procesově orientované psychologie

Výcviky: Facilitace skupinových procesů

Zaměření: Facilitace skupinových procesů (komunitní a strategické plánování, řešení konfliktů aj.), lektor participativního plánování a facilitace, individuální a párová terapie, experimenty na a za hranicemi příliš ustálených postupů.

Místo působení: Brno, Kuřim

Kontakt: martin.nawrath@gmail.com, www.martin-nawrath.cz

Mgr. Daniela Gabrielová

Vzdělání: sociologie FSV UK, jednooborová psychologie FF UK, atestace z klinické psychologie

Výcvik POP: Studentka druhé fáze výcviku Procesově orientované psychologie (výcvik POPI Slovensko)

Výcviky: SUR dynamická skupinová psychoterapie, krizová intervence, práce s tělem.

Zaměření: individuální práce s dospělými, rodinná terapie; psychosomatika

Místo působení: Praha, kdekoli prostřednictvím internetu

Kontakt: daniela.gabrielova@centrum.czwww.danielagabrielova.cz

Další stránky

Amy a Arnold Mindell

Stránky zakladatele procesově orientovaného přístupu

www.aamindell.net

 

IAPOP- International Association of Process Oriented Psychology

Webová stránka medzinárodní asociace diplomovaných procesových

terapeutů a facilitátorů.

www.iapop.com

 

Global Process Institute

Sdružení organizátorů a facilitátorů Worldworku

www.globalprocessinstitute.org

 

Semináře Worldwork

Informace o seminářích Worldwork

www.worldwork.org

bottom of page