top of page
JSME PRŮVODCI A SPOLEČNÍCI
V KRAJINĚ
KTEROU OBJEVUJETE

NEBO SE NA TO CHYSTÁTE

Snění těla, snící tělo

3-denní víkendový seminář

15. - 17. ledna 2016, Praha

Lektor: Ivan Verný,  M.D. & Dipl.PW.

Kde Tě tlačí bota

večer s Ivanem Verným

19. ledna 2016, Praha

Lektor: Ivan Verný,  M.D. & Dipl.PW.

Naše tělo je kosmos samo o sobě a zdá se nám, že ho důvěrně známe. Někdy se toto tělo stává „jiným“, zvláštním. Najednou nenásleduje automatické či volní impulzy, které známe a konfrontuje nás s vlastním děním, jako by mělo život samo o sobě. Kdo jsem, když se mi moje tělo stává neznámým?

Práce ve středu s tím, co účastníci přinesou - osobní či pracovní téma.

Již máme plno, hlaste se, prosím, jako náhradníci.

Děkujeme.

Cesta, která vzniká chůzí

Překlad knihy Julie Diamond a Lee Spark Jones

Kniha představuje živě a srozumitelně pojetí a dovednosti procesové práce. Přibližuje její původ, teoretické pozadí, základní nástroje i směry jejich rozvoje, a to pomocí mnoha příběhů, rad, cvičení a příkladů práce facilitátora s klientem.

 

Text vychází z rozsáhlých zkušeností autorek ze studia i učení. Je psaný jednoduchým jazykem, aby udržel čtenářovu pozornost. Nabízí konkrétní způsoby, jak pracovat s prožitky klientů, přičemž klade důraz na fenomény, které mají podobu signálů a které lze jasně pozorovat. Obzvláště přínosnými jsou cvičení a případové studie poskytující praktické návody terapeutům, kteří chtějí svoji praxi rozšířit o nové postupy.

PF 2016

„Cestou sebepoznání, cestou řeky…“

22.-23. listopadu 2019, Praha

Lektoři: Stanislav Háša, Anna Ryvolová, Andrea Hášová.

1,5 denní seminář zaměřený na základní teoretické koncepty procesově orientované psychologie

Procesově orientovaná psychologie / procesová práce

Procesově orientovaná psychologie (POP) nebo také procesová práce označuje souhrn teorie a praktických postupů, které mají široké uplatnění v psychoterapii, řešení konfliktů, práci se skupinami, práci s tělem a myslí i facilitaci komunit.

Mám zájem dostávat upozornění na akce a semináře

Gratulujeme! Máme vás na seznamu.

Festival k 10 letům

činnosti IPOP

Vstávej semínko...

úvod do podstaty procesově orientované práce

12. června 2021, online

Lektorka: Mgr. Stáňa Študentová, Dipl. PW.

V tomto jednodenním workshopu se ponoříme do podstaty procesově orientovaného přístupu: myšlenky, že to co nás vyrušuje, nebo je problémem, v sobě ukrývá semínko nového vývoje a může být zdrojem.

Gender voices

Série mužsko–ženských rozhovorů

30.6. 2021, online

Ivan Verný,  M.D.&Dipl.PW. 

Srdečně Vás zveme k rozhovorům na téma genderovo-rolových představ a klišé.

Seminář je již

naplněn.

Můžete se, přihlásit,

jako náhradníci.

Děkujeme.

WorldWork 2020, Kanada

mountain color 7_WW logo.png
bottom of page