top of page
JSME PRŮVODCI A SPOLEČNÍCI
V KRAJINĚ
KTEROU OBJEVUJETE

NEBO SE NA TO CHYSTÁTE

Snění těla, snící tělo

3-denní víkendový seminář

15. - 17. ledna 2016, Praha

Lektor: Ivan Verný,  M.D. & Dipl.PW.

Kde Tě tlačí bota

večer s Ivanem Verným

19. ledna 2016, Praha

Lektor: Ivan Verný,  M.D. & Dipl.PW.

Naše tělo je kosmos samo o sobě a zdá se nám, že ho důvěrně známe. Někdy se toto tělo stává „jiným“, zvláštním. Najednou nenásleduje automatické či volní impulzy, které známe a konfrontuje nás s vlastním děním, jako by mělo život samo o sobě. Kdo jsem, když se mi moje tělo stává neznámým?

Práce ve středu s tím, co účastníci přinesou - osobní či pracovní téma.

Již máme plno, hlaste se, prosím, jako náhradníci.

Děkujeme.

Seminář je již

naplněn.

Můžete se, přihlásit,

jako náhradníci.

Děkujeme.

Cesta, která vzniká chůzí

Překlad knihy Julie Diamond a Lee Spark Jones

Kniha představuje živě a srozumitelně pojetí a dovednosti procesové práce. Přibližuje její původ, teoretické pozadí, základní nástroje i směry jejich rozvoje, a to pomocí mnoha příběhů, rad, cvičení a příkladů práce facilitátora s klientem.

 

Text vychází z rozsáhlých zkušeností autorek ze studia i učení. Je psaný jednoduchým jazykem, aby udržel čtenářovu pozornost. Nabízí konkrétní způsoby, jak pracovat s prožitky klientů, přičemž klade důraz na fenomény, které mají podobu signálů a které lze jasně pozorovat. Obzvláště přínosnými jsou cvičení a případové studie poskytující praktické návody terapeutům, kteří chtějí svoji praxi rozšířit o nové postupy.

PF 2016

„Cestou sebepoznání, cestou řeky…“

22.-23. listopadu 2019, Praha

Lektoři: Stanislav Háša, Anna Ryvolová, Andrea Hášová.

1,5 denní seminář zaměřený na základní teoretické koncepty procesově orientované psychologie

Procesově orientovaná psychologie / procesová práce

Procesově orientovaná psychologie (POP) nebo také procesová práce označuje souhrn teorie a praktických postupů, které mají široké uplatnění v psychoterapii, řešení konfliktů, práci se skupinami, práci s tělem a myslí i facilitaci komunit.

Mám zájem dostávat upozornění na akce a semináře

Gratulujeme! Máme vás na seznamu.

Festival k 10 letům

činnosti IPOP

Vstávej semínko...

úvod do podstaty procesově orientované práce

12. června 2021, online

Lektorka: Mgr. Stáňa Študentová, Dipl. PW.

V tomto jednodenním workshopu se ponoříme do podstaty procesově orientovaného přístupu: myšlenky, že to co nás vyrušuje, nebo je problémem, v sobě ukrývá semínko nového vývoje a může být zdrojem.

Gender voices

Série mužsko–ženských rozhovorů

30.6. 2021, online

Ivan Verný,  M.D.&Dipl.PW. 

Srdečně Vás zveme k rozhovorům na téma genderovo-rolových představ a klišé.

2024 Roční výcvik v procesově orientované psychologii aplikované na práci
s tělem: Moudrost těla pro každodenní život

S radostí vám oznamujeme, že od ledna 2024 otevíráme nový běh ročního výcviku v procesově orientované psychologii.

Pro detailní informace o programu, termínech a všem ostatním klikněte na odkaz zde.

Foto Vycvik.jpeg

WorldWork 2020, Kanada

mountain color 7_WW logo.png
bottom of page