top of page

Semináře studentů

Skutečně neexistuje jiný vůdce

než naše touhy a sny.

Zatímco se snažíme setrvávat

v iluzi, že existuje někdo moudřejší,

větší nebo silnější, kdo by nás

vedl, naším osudem je stát se

právě tím moudrým člověkem,

po jakém dychtíme.

 

Julie Diamond

Anchor 5

22. - 23.

listopad

2019

„Cestou sebepoznání, cestou řeky…“

 

 

                                                                             

 

 

 

                                       1,5 denní seminář zaměřený na základní teoretické koncepty                                                                                    procesově orientované psychologie​

 

 

                              Lektoři: Stanislav Háša, Anna Ryvolová, Andrea Hášová, Oleg Šuk                                                                         (studenti 2. fáze výcviku procesové práce)

                                         

                                                                              22. – 23.11. 2019  v Praze

 

Pojďme spolu vstoupit do řeky našich zážitků, ať jsou pro nás pozitivní, máme je rádi, hlásíme se k nim, nebo naopak bychom se jich chtěli zbavit, odehnat, zapřít nebo je vůbec nemít. Budeme spolu hledat hlubší významy těchto zážitků a zkoumat, co znamená objevovat celistvost našeho bytí.

Vedení semináře:

Stanislav Háša - má 20 let zkušenosti s prací s lidmi, a to v různých rolích – jako kouč, terapeut, poradce, HR profesionál. Vystudoval VŠE v Praze a Psychologii na FFUK, absolvoval výcvik v Biosyntéze a je student Proces orientované psychologie. V současné době je vedoucím Katedry managementu na VŠE  v Praze, jedním ze zakladatelů rozvojového centra Popoli, pracuje s individuálními klienty i organizacemi.

Anna Ryvolová - vystudovala Řízení a supervizi na FHS UK a Sociální a pastorační práci na ETF UK. Od roku 2002 působí v organizacích zaměřených na psychoterapii a vzdělávání. V rámci koučování, terapie a facilitace využívá především principů procesově orientované psychologie, kterou od roku 2010 studuje, dále pak poznatky z absolvovaných výcviků v psychologickém koučování, facilitaci, arteterapii, motivačních rozhovorech a řady krátkodobých kurzů. 

Andrea Hášová - pracuje pro organizace více než 14 let, v různých rolích, v oblasti rozvoje lidských zdrojů.  Vystudovala VŠE v Praze. Mezi lety 2008 a 2011 dokončila 2 výcviky v koučování a v roce 2015 výcvik ve facilitaci skupinových procesů. Vedle toho od 2010 studuje procesově orientovanou psychologii. Aktuálně pracuje zejména jako kouč s individuálními klienty a jako facilitátorka týmových diskusí. Je zároveň předsedkyní IPOPu.

Háša1.jpg
Ryvolová1.jpg
Hášová1.jpg
Olo2.jpg
bottom of page