top of page

Studentské akce

Procesově orientovaní studenti a studentky ve výcviku (pracující pod pravidelnou supervizí).

Zde naleznete semináře studentů a studentek dlouhodobého Diplomovaného výcviku v procesově orientované psychologii (procesové práci), které IPOP zastřešuje, ale nejsou IPOPem přímo pořádány. Jsou zde uváděny projekty pokročilých studentů tzv. fáze II. Tito studenti prošli úspěšně zkouškami završujícími fázi I. a mohou pracovat s klienty. Jejich práce je pravidelně supervidovaná.

3.

únor

2020

Uměřenost jako životní styl, nebo z nouze ctnost?

 

 

                                                                    Otevřené fórum


Pondělí 3. února 2020, 17:00 - 19:30
Městská knihovna v Praze, pobočka Korunní,

Korunní 2160/68, Praha 10

 

Facilitátoři: Stanislav Háša, Anna Ryvolová

(studenti 2. fáze výcviku procesové práce)

                                         

Má cenu se vůbec uměřeností zabývat? Nebo je život jeden velký projekt, ve kterém je potřeba udělat a zažít co nejvíc hned teď, dřív, než bude pozdě? Dosáhnout skvělé kariéry, neustále pracovat na svém osobním růstu a žít každý den, jako by byl posledním? A nebo bychom se mohli učit, jak si něco odepřít, jak toho stihnout méně za delší dobu? Třeba bychom zjistili, že omezit spotřebu a užívat si toho „méně“ může být pro náš život zdravější a že tak získáme více času na to podstatné. A nebo je téma uměřenosti jen provokací od těch, kteří ale přece nemuseli a nemusejí žít v nedostatku?


Ať už Vás toto téma dráždí, protože jednou jsme se přece narodili a máme žít život plnými doušky a naplno nebo se cítíte zaujati a nebo jste v oblasti uměřenosti celoživotními experty, přijďte a pojďme o tom společně mluvit.


Zveme vás na setkání, kde budeme společně diskutovat a sdílet své různorodé postoje, pohledy, sny, obavy… Všechny hlasy jsou potřeba a jsou vítány! Nepotřebujete s sebou nic, jen odvahu, chuť mluvit nebo i jen poslouchat. Setkání bude organizované – facilitované – metodou otevřeného fóra. Nejedná se o předložení konkrétních řešení ani o ucelenou přednášku. Inspirací pro tento večer je však kniha Umění uměřenosti: Cesta ke spokojenosti v nespokojené době od Svenda Brinkmanna. Není nutné jí číst (ale vřele ji doporuču jeme), v rámci večera uděláme krátký úvod.


Přihlášení: Budeme rádi, když nám dáte dopředu vědět, jestli dorazíte, na
e-mail: popoli@popoli.cz kvůli přípravě. Děkujeme.


Organizace: Akce se koná v klubovně v 1. patře pobočky Korunní. Vstupné zdarma.


Co jsou otevřená fóra (Open forums)
Otevřená fóra jsou strukturované facilitované diskuse na témata, která se nějakým
způsobem dotýkají každého z nás a jejich cílem je podporovat veřejný dialog, a skrze diskusi přinášet rozmanitost pohledů jednotlivých stran. Cílem otevřeného fóra není rozhodnout, kdo má pravdu, ale podpořit uvědomění a pochopení druhé strany a toho, jak se oba protichůdné pohledy vzájemně potřebují a mohou si být užitečné.
Více na https://worldwork.org/about/open-forums/

Stanislav Háša

Stanislav má 20 let zkušenosti s prací s lidmi, a to v různých rolích – jako kouč, terapeut, poradce, HR profesionál, manažer. Je studentem procesově orientované psychologie i organizačního života a managementu, nadšeným facilitátorem a průvodcem skupin. Přinášet člověčenství a lidskost do organizací je jeho vášní. Pracuje s individuálními klienty i různými organizacemi. Se svými dětmi se učí rybařit, tvořit, malovat, modelovat a vracet se do světa pohádek a fantazie. Rád chodí a cvičí jogu, je velkým čtenářem knih.

Anna Ryvolová
Vystudovala Řízení a supervizi na FHS UK a Sociální a pastorační práci na ETF UK. Od roku 2002 pracuje v oblasti terapie, vzdělávání a rozvoje dospělých i dětí v různých organizacích a na různých pozicích. V rámci koučování, terapie a facilitace využívá především principů procesově orientované psychologie, kterou od roku 2010 studuje, dále pak poznatky z dalších výcviků a kurzů (více na www.popoli.cz). Organizace otevřených fór (Open forums) zaměřených na klimatickou krizi a další témata jsou pro ni jak profesní výzvou, tak určitým osobním příspěvkem této Zemi.

Háša1.jpg
Ryvolová1.jpg

12.

únor

2020

Ekologická komunikace. 

 

 

                                                                                   Otevřené fórum


Středa 12. února 2020, 18:00 - 21:00
Komunitní centrum Nesedím, sousedím,

roh Anastázovy a Sartoriovy ulice, Praha 6

 

Facilitátoři: Anna Ryvolová, Slávek Keprt, Jakub Ryvola

(studenti výcviku procesové práce)

                                         

Mluvíme o ekologii. Podle některých odborníků se naše Země řítí do záhuby. Blíží se klimatický kolaps. Přibývající sucha, emise skleníkových plynů, pesticidy, vypouštění škodlivin… Proč mnohdy i diskuze těch, kteří jsou na „jedné straně“ a rádi by pro odvrácení nepříznivých klimatických změn něco udělali nebo už různě dlouho dělají končívají nezdarem? Proč nenacházíme společnou řeč? Proč se nemůžeme shodnout na tom, jak postupovat?

Podle definice, je ekologie věda o vzájemných vztazích mezi organismy a jejich prostředím. Proč si tak málo všímáme jak ekologicky či neekologicky se vzájemně vztahujeme, když spolu komunikujeme. Často jsme hypnotizováni snahou dobrat se shromážděním dostatku informací jediného správného řešení. Vzápětí jsme opětovně rozčarováni, tím, že končíme hádkou, nepochopením, smutkem protože náš názor někdo ignoroval nebo napadl, znehodnotil.

Nebylo by lepší nejprve si všímat, kolik komunikačních škodlivin vypouštíme v diskuzi o ekologických tématech? Pozastavit se u toho, jak se cítíme, když náš názor není vyslyšen? Jak to nepříznivě změní klima v místnosti. Jak se pak třeba obáváme přinést další nápady, protože jsme kontaminováni strachem z dalšího odmítnutí.
Pojďme zkoumat, jak bychom mohli komunikovat o ekologických tématech ekologickým způsobem.
 

Počet míst: max. 30
Budeme rádi, když nám dáte dopředu vědět, jestli dorazíte, na e-mail nesedimsousedim@gmail.com kvůli přípravě. Děkujeme.

nesedimsousedim.cz

Co jsou otevřená fóra (Open Forums):
Otevřená fóra jsou strukturované facilitované diskuze na témata, která se dotýkají nějakým způsobem každého z nás. Jejich cílem je podporovat veřejný dialog zejména v oblastech, které přinášejí polarizaci ve společnosti, a skrze diskuzi přinášet rozmanitost pohledů jednotlivých stran. Otevřená fóra vidí důležitost v setkání lidí s protichůdným postojem k tématu. Cílem otevřeného fóra není rozhodnout, kdo má pravdu, ale podpořit uvědomění a pochopení druhé strany a toho, jak se oba protichůdné pohledy vzájemně potřebují a mohou si být užitečné. V otevřeném fóru je vytvořen prostor pro naslouchání, souhlas a nesouhlas s jinými hledisky a pro vnímání nejhlubších pocitů takovým způsobem, aby se vytvořily přímé nenásilné interakce, možnost vzájemně se slyšet. Na praktické úrovni nám otevřená fóra pomáhají vyrovnat se s lidmi, s nimiž se lišíme nebo nesouhlasíme, otevírají hlubší úroveň diskuze, která pomáhá nacházení společného zájmu, případně budování komunity lidí, kteří se spolu dále chtějí v tématu angažovat.
Více viz: https://worldwork.org/about/open-forums/Tým:
Mgr. Anna Ryvolová
Vystudovala Řízení a supervizi na FHS UK a Sociální a pastorační práci na ETF UK a své profesní působení začala v roce 2002 arteterapeutickou prací s dětmi z dětských domovů. Dále pokračovala v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých, kde pracovala v rozmanitých rolích a organizacích (QED GROUP, Agnes, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Hospic Dobrého Pastýře, IPOP). V roce 2014 stála u zrodu Sociální kliniky, kde působila čtyři roky jako ředitelka. V rámci koučování, terapie a facilitace využívá především principů procesově orientované psychologie, kterou od roku 2010 studuje, dále pak poznatky z absolvovaných výcviků v psychologickém koučování, facilitaci, arteterapii, motivačních rozhovorech a řady kratších kurzů. Organizace otevřených fór (Open forums) zaměřených na klimatickou krizi jsou pro ni jak profesní výzvou, tak určitým osobním příspěvkem této Zemi.

Mgr. Boleslav Keprt
Vystudoval sociologii na Univerzitě Karlově. Absolvoval čtyřletý psychoterapeutický výcvik v satiterapii (terapie založená na všímavosti/mindfulness), výcvik ve facilitaci skupinových procesů, výcvik v krizové intervenci a další rozvojové kurzy. Je studentem výcviku Procesově orientované psychologie, která se zaměřuje nejen na práci s jednotlivci, ale i na práci se skupinami ve společnosti. Studuje psychosomatické disciplíny na DAMU, kde je pro něj velkým zdrojem inspirace a energie studium dialogického jednání. Svoje dovednosti a kondici také čerpá z mnohaleté meditační praxe. Ovlivnila ho i zkušenost s psychodramatem a rodinnými konstelacemi. Pracuje jako terapeut v rozvojovém centru Popoli a Lávka, kde je také lektorem kurzů Mindfulness a dalších seminářů. Nově se angažuje v pořádání otevřených fór (Open forums), která podporují možnost „hluboké demokracie“ (Deep democracy) – setkání lidí protichůdných názorů s tématy polarizujícími společnost.

Mgr. Jakub Ryvola
Vystudoval pedagogickou fakultu, ale místo učitelské profese se 20 let věnuje grafickému řemeslu. Během posledních 13 let prošel několika výcvikovými programy zaměřenými na změněné stavy vědomí. V současné době je studentem výcviku procesově orientované psychologie, která se zaměřuje nejen na práci s jednotlivci, ale i na práci se skupinami ve společnosti. Se svou ženou Annou sdílí vášeň pro „hlubokou demokracii“ a hledání možností, jak přinášet do našich životů víc uvědomění. Otevřená fóra jsou pro něj prostorem, kde na každém hlasu (životě) záleží, kde periferie je stejně důležitá jako centrum a kde lze témata nahlížet z jiných úhlů.

1f2a16_e34d003e706c4881a11ceb75d375b462.
Ryvolová1.jpg
Jakub_edited.jpg

Historie akcí studentů

2020

„Cestou sebepoznání, cestou řeky…“

1,5 denní seminář zaměřený na základní teoretické koncepty procesově orientované psychologie

Stanislav Háša, Anna Ryvolová, Andrea Hášová, Oleg Šuk                                              (studenti 2. fáze výcviku procesové práce)

2019

„Cestou sebepoznání, cestou řeky…“

1,5 denní seminář zaměřený na základní teoretické koncepty procesově orientované psychologie

Stanislav Háša, Anna Ryvolová, Andrea Hášová, Oleg Šuk                                              (studenti 2. fáze výcviku procesové práce)

Lítáme v tom? (3.12. 2019)

Otevřené fórum na téma klimatických změn

Facilitátoři: Anna Ryvolová, Slávek Keprt, Daniel Kaucký

(studenti výcviku procesové práce)

Voda a budoucnost (8.10. 2019)

Otevřené fórum ve znamení vody /festival 4+4 Dny v pohybu, Desfourský palác/

Facilitátoři: Anna Ryvolová, Slávek Keprt, Jakub Ryvola

(studenti výcviku procesové práce)

Voda zboží, nebo dar boží? (2.10. 2019)

Otevřené fórum ve znamení vody 

Facilitátoři: Anna Ryvolová, Slávek Keprt, Daniel Kaucký

(studenti výcviku procesové práce)

Země se mění a co já s tím  (22.5. 2019)

Otevřené fórum na téma klimatických změn

Facilitátoři: Anna Ryvolová, Slávek Keprt

(studenti 2. fáze výcviku procesové práce)

bottom of page