Členové a členky

MUDr. Jan Audrlický

Vystudoval všeobecné lékařství na 3.LFUK, v roce 2013 atestoval z psychiatrie. Od r. 2007 pracuje jako psychiatr a psychoterapeut v psychiatrické ambulanci CADAS SANANIM z.s., kterou od r. 2015 vede. Je externím psychiatrem v krizovém centru Fokus. Je studentem 2. fáze diplomového výcviku. Absolvoval dlouholeté výcviky v Satiterapii, je diplomovaným Biosyntetickým terapeutem (násl. asistentem výcviku), dále kurzy práce s rodinou (SOFT), výcvik facilitace skupin POP, je kandidátem v KIP. 

Absolvoval  také kurzy focusingu, Trauma, má sedm let sebezkušenosti se skupinovou PBSP, kurz práce s aplikací PBSP v rodině aj. Na POPce miluje její jedinečný potenciál rozvíjení uvědomění smysluplnosti procesu v každém momentu, šířku záběru od možností facilitovat nejniternější témata a rozšířené stavy vědomí (coma work, innerwork), vztahy až po světové obtíže (worldwork), konflikty,... její přesnost, lidskost, přesah, kreativitu a využití v umění, ve světě.  Žije blaze se svou milou na horách.

Mgr. Kamila Bolfová

Vystudovala jsem obecnou antropologii na FHS UK v Praze, narodila jsem se na jaře a miluji jarní energii, která proráží cestu z temnot země na světlo slunce, většinou se vyskytuji tam, kde něco začíná nebo kde se hledají nové neprošlapané cesty stejně jako tam, kde je takových cest a pohledů potřeba. Pracovala jsem s imigranty a věnovala se jejich integraci do většinové společnosti, s matkami na rodičovské dovolené, které hledaly nový formát svého života. Nějakou dobu s lidmi s drogovou závislostí, kteří usilovali o vystoupení ze své závislosti, krátce v týmu pro léčbu duálních diagnóz, kde je výzvou duševní onemocnění stejně jako závislost na návykových látkách. Aktuálně pracuji se studenty při objevování prahu dospělosti a se ženami při hledání jejich povolání, také s lidmi, kteří se zajímají o své vztahy ve skupinách, ve kterých žijí a pracují. Absolvovala jsem základní výcvik v procesově orientované psychologii, výcvik facilitace skupinových procesů, výcvik navigace při hledání povolání a mnoho dalších seminářů a kurzů. Současně také pokračuji ve výcviku procesově orientované psychologie. Miluji improvizaci, umění, pohyb a práci s tělem a jedinečnost práce s každým i každou skupinou. Jsem matkou dvou dcer a žiji v Plzni.

Mgr. Ing. Stanislav Háša PhD., Dipl.PW.

Jihočeský rodák z Písku, dnes žijící v Praze, který již více než 15 let pracuje s lidmi, a to v různých rolích – jako terapeut, kouč, psycholog, poradce, facilitátor, vysokoškolský učitel, tak i manažer a HR profesionál. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a souběžně jednooborovou psychologii na FF Univerzity Karlovy. Následně na VŠE získal doktorát v oblasti managementu a managerské psychologie. Absolvoval sebezkušenostní 3letý výcvik v psychoanalytické skupinové psychoterapii, roční výcvik ve facilitaci skupinových procesů, řadu kurzů v oblasti procesově orientované práce, je v biosyntetickém výcviku. Absolvoval 80hodinový výcvik v koučingu v ČNP. Praktikuje jogu, občas běhá, stará se o bonsaje, rád čte a sní o Indii.

Mgr. Tomáš Hochman

Vystudoval jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci. Momentálně pracuje jako psycholog a terapeut ve zdravotnictví. Připravuje se na atestaci v oboru klinické psychologie. Je studentem 2. fáze výcviku Procesové práce v Česku. Absolvoval tréninky Posilnění učitelé a pracovníci s dětmi a mládeží a Na řešení orientovaná práce s dětmi, rodiči a komunitou. Jeho vášní je hudba, dlouhodobě se zajímá o práci se sny a zkoumání snových zkušeností. Je rád v kontaktu s přírodou.

Mgr. Soňa Janovská

Za všechny role mého života pár z těch aktuálních: jsem žena (většinou), máma (vlastní i nevlastní), lektorka, systemická koučka/terapeutka, výtvarnice, projektová managerka, VŠ pedagožka, arteterapeutka, a nyní i studentka procesworku. Práce mne před lety přivedla z Moravy do Prahy, nicméně síly dočerpávám v blízkosti Sázavy, kde žiji. Život mne stáčí k práci s dětmi (a/nebo s dětmi v dospělých). V současnosti kromě individuální praxe kouče a terapeuta zkoumám možnost, jak skloubit snění, pohyb a výtvarno do projektu Snové divadlo, veřejnosti otevřeno. Vystudovala jsem MU Brno a arteterapii v Českých Budějovicích. V dalších letech jsem absolvovala sebezkušenostní výcviky v systemickém koučování, systemické terapii a v telefonické krizové intervenci. Nyní jsem třetím rokem ve výcviku Procesově orientovaná práce pod POPI Slovensko. Mimo práci mne nabíjí čerstvý vzduch a pobyt v přírodě, jóga, pilates … snění a příběhy Hajao Mijazakiho.

Ing. Andrea Jarolímová

Vystudovala mezinárodní obchod a personální management na Vysoké škole ekonomické v Praze. Absolvovala 120 hodinový výcvik v tzv. solution-focused koučování (The Art and Science of Coaching od Erickson College) a roční výcvik pro interní kouče pod vedením R. Bahbouha a N. Grosamové. Účastní se dlouhodobého výcviku v procesově orientované psychologii. Profesně se věnuje rozvoji a vzdělávání zaměstnanců a koučuje. Odhodlaně a opakovaně se snaží stát ladnou běžkyní či ranní praktikantkou jógy, což se jí střídavě daří. Momentálně se hlavně věnuje mateřským povinnostem.

Mgr. Slávek Keprt PhD.

Vystudoval sociologii na Univerzitě Karlově. Absolvoval čtyřletý psychoterapeutický výcvik v satiterapii, výcvik ve facilitaci skupinových procesů, výcvik doprovázení umírajících v hospici, výcvik v telefonické krizové intervenci a další rozvojové kurzy. Svoje dovednosti a kondici také čerpá z mnohaleté meditační praxe, které se věnoval i při půlročním pobytu v klášteře v Barmě.

Pavla Lysáková

...bude doplněno

PhDr. Tomáš Málek

Vystudoval kulturní historii na Historickém ústavu Jihočeské univerzity, psychologii na FF Univerzity Karlovy. Absolvoval výcvik v satiterapii, motivačních rozhovorech a základech krizové intervence. Je frekventantem výcviků v rodinné terapii a katatymně imaginativní psychoterapii. 

V současné době pracuje se závislými a jejich blízkými v o.s. Sananim (kontaktní centrum, poradna pro rodiče).

Martin Nawrath

Vystudoval biochemii na Masarykově univerzitě v Brně. K psychologii ho přivedla intuice, vnitřní hledání, četba Junga a práce v oblasti ochrany životního prostředí. Svou duši začal lépe nahmatávat během desítek hodin sebezkušenostních seminářů brněnského psychologa Vladimíra Dvořáčka. Mostem s procesově orientovanou prací a vstupem do tajemství skupin a komunit se mu stala facilitace. Té využívá zejména na poli strategického, projektového a komunitního plánování obcí a organizací, řešení konfliktů a kreativního hledání potřeb komunit.

www.martin-nawrath.cz

MUDr. Miroslav Novotný

V psychoterapii jsem přitahován ke směrům, které podporují a respektují rozvíjení individuality a jedinečnosti každého z nás. Při své práci pracuji eklekticky a integrativně, tzn., že kombinuji různé přístupy, které považuji za nejužitečnější.

Jsem lékař, psychiatr, terapeut. K mé profesi mě přivedla zvědavost a zájem o to, jak věci, které mě ovlivňují, fungují. Klasická medicína založená na důkazech mi po určité době přestala stačit a začal jsem se intenzivně věnovat psychoterapii. Z medicínských přístupů využívám metody, které vedou ke zvýšení uvědomění a stability u klientů a pacientů. Používám farmakologickou podporu, pokud je to indikované a pro klienta přijatelné.Z profesních zájmů se nejdelší dobu věnuji závislostem na všech úrovních: látkové, procesuální, vztahové; problematice spoluzávislosti. Dlouhodobě pomáhám svým klientům a pacientům při vyhledávání podpůrných zdrojů v životě, při práci s hranicemi a při hledání podpory při změně životní cesty.V posledních letech se hlouběji zajímám o problematiku postavení a života mužů ve společnosti, o znovuobjevování cesty bojovníka, o příběhy vytěsňovaných a potlačovaných životních mýtů a o mnoho dalších témat :). 

Mgr. Lenka Procházková

Absolvovala jsem jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Několik let jsem pracovala v oblasti krizové intervence (Linka bezpečí). V současné době pracuji jako psycholog a terapeut. Mimo práce v soukromé praxi pracuji v Zařízení pro děti-cizince v Praze, kde se věnuji psychodiagnostice a terapii mladistvých s jazykovou bariérou a/nebo s historií zátěžových zkušeností. Současně také pokračuji v sebezkušenostním výcviku v Procesově orientované psychologii. V terapeutické praxi se zaměřuji na dospělé a dospívající klienty, na osoby procházející obtížnými životními obdobími a na podporu osobnostního rozvoje. Baví mně propojování každodenních zážitků z různých oblastí a nacházení nečekaných spojitostí. Důvěřuji přirozené schopnosti (se naučit) rozeznávat to důležité. Mou práci superviduje Anup Karia Dipl. PW.

Mgr. Anna Ryvolová

Vystudovala sociální a pastorační práci na ETF UK a řízení a supervizi na FHS UK v Praze. Absolvovala výcvik v koučování pod vedením Radvana Bahbouha, výcvik ve facilitaci konfliktů a řadu dalších kurzů, které jí umožňují lépe pomáhat ostatním a také se více radovat ze života. Je studentkou dlouhodobého výcviku v procesově orientované psychologii. Víc jak deset let se těší z prolínání práce v neziskové organizaci a v komerční sféře. Pracuje jako ředitelka Sociální kliniky, kouč a facilitátorka. Má ráda knihy, tvořivou práci, dokončené úkoly, lidi, sny, chvíle dojetí a záchvaty smíchu.

PhDr. Mgr. Barbora Sedláková

Vystudovala psychologii na FF UP a Speciálně pedagogickou andragogiku PDF UP v Olomouci. Absolvovala výcvik v krizové a telefonické krizové intervenci; tanečně-pohybová terapie v institucionální výchově; základní kurz hypnózy pro lékaře a klinické psychology.

Mgr. Stáňa Študentová, Dipl.PW.

Pochází z Moravy. Absolvovala studium psychologie na FFMU v Brně a získala Diplom v procesové práci v Londýně. V Londýně také nyní žije a pracuje jako terapeutka, facilitátorka a školitelka v oblasti kreativity, extremních stavů a worldworku. Pracuje také jako klinická supervizorka jak pro studenty procesově orientovaného přístupu, tak pro studenty a pracovníky jiných psychoterapeutických a psychologických škol. Je autorkou několika studií, dizertační práce "Dar cesty” a podílela sa na publikování sborníku esejí o vnitřní práci "Far in Far out". V roku 2008 byla jednou z organizátorek celosvětové konference věnované novým možnostem řešení konfliktů "Worldwork", konané v Londýně www.worldwork.org. Je spoluzakladatelkou organizace Asta Facilitation www.astafacilitation.net, která se zaměřuje na konzultace a práci s organizačními týmy, neziskovými organizacemi v oblasti týmové spolupráce a rozvoje; multikulturální komunikací, vůdcovstvím a řešením konfliktů. Kontakt: stanya_asta@btinternet.com

Oleg Šuk

Slovenský rodák z Košic, žijící v Praze, kde studuje jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově. Procesovou prací se zabývá od roku 2012, má ukončený základní tréning o rozsahu 205 hodin a aktuálně je studentem fáze 1. Psychologie a práce s lidmi je jeho vášeň už od šestnácti let, kdy poprvé začal navštěvovat různé semináře. Má zkušenosti v práci s dětmi s postihnutím autistického spektra a v současnosti pracuje jako konzultant v personalistice. Miluje umění a za nejdůležitější považuje rodinu a blízké bezprostřední vztahy.

Ing. Bc. Hynek Valenta

Vystudoval jaderné inženýrství na ČVUT Praha, podnikový management svedlejší specializací psychologie a sociologie v řízení na VŠE Praha a psychologii na UP Olomouc. Má za sebou čtyřletý výcvik gestalt terapie a dvouletý výcvik gestalt přístupu v organizacích. Je individuálním členem EAGT (Evropská asociace gestalt terapie) a držitelem EC-GPO (The EuropeanCertificate of the Gestalt Practitioner in Organisations). V současnosti pracuje jako kouč, lektor a psychoterapeut. Pro organizace zajišťuje poradenství v oblasti nastavení procesů, tréninky manažerských a komunikačních dovedností, koučování top managementu a klíčových specialistů. Pro veřejnost poskytuje individuální a párovou psychoterapii a osobnostně rozvojové kurzy spojené s flamenkovým tancem. Žije v Praze se svou ženou a pěti dětmi.

© 2014 IPOP, vytvořeno s pomocí Wix.com a dufdesign.cz

  • facebook-square
  • flickr-square
  • Twitter Square
  • youtube-square